Základní informace o akci

Datum a čas konání: 19. 10. 2023 8:00 - 20:30
Cena: Zdarma
Webová stránka: https://www.datakhk.cz/pages/hackathony
Zapojené organizace: Královéhradecký kraj
Cílová skupina: Digitální dovednosti ve vzdělávání
Digitální dovednosti pro všechny
Úroveň digitálních dovedností: Střední
Základní
Odborník na digitální technologie
Pokročilá
Téma: Big Data, Digitální dovednosti, Vývoj mobilních aplikací, Software
Jazyk: Čeština

O akci

Dne 19. října 2023 se bude konat Hackathon Královéhradeckého kraje 2023, přičemž se bude jednat o 3. ročník této studentské soutěže. Soutěžit se bude o nejlepší návrh aplikace nad otevřenými daty nejen Královéhradeckého kraje, ale i s možným využitím všech datových sad otevřených dat publikovaných v Národním katalogu otevřených dat (v tomto případě bude vymezeným prostorovým územím taktéž pouze Královéhradecký kraj). Pokud bude od autorů návrhů aplikací obdržen souhlas s umístěním jejich navržené aplikace na Datový portál Královéhradeckého kraje Data KHK, bude moci být volně přístupná široké veřejnosti. Účelem soutěže je podporovat vznik návrhů aplikací využívajících otevřená data. Soutěž je určena pro studenty středních škol (gymnázium, střední odborná škola a střední odborné učiliště), konzervatoří, vyšších odborných škol nebo vysokých škol. Je nezbytné se prokázat studentským průkazem nebo potvrzením školy při zahájení soutěže. Ta se uskuteční dne 19. 10. 2023 v době od 8:00 hod. do 20:30 hod. Místo konání bude na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové (dále jen „FIM“), Hradecká 1249/6, Hradec Králové, v budově J, místnosti J1 – Aula FIM (II. nadzemní podlaží).

Soutěžit se bude v týmech v počtu od 2 do 4 soutěžících, přičemž maximální počet soutěžících je 60 osob, a to chronologicky podle okamžiku přihlášení. Z účasti jsou vyloučeny osoby v pracovním či obdobném vztahu s partnery soutěže.

Oficiální přihlášení do soutěže je stanoveno od 08:00 hod. dne 12. 09. 2023 do 23:59 hod. dne 12. 10. 2023.

Při registraci celého týmu je třeba uvést vedoucího týmu. Stanovuje se maximální počet jedné registrace na soutěžícího a na tým. Soutěžící budou používat počítače a vybavení v místě konání, přičemž mohou používat i vlastní počítače a další hardwarové vybavení. Připojení na internet (wifi) zabezpečí po celou dobu trvání soutěže spolupořadatel. Soutěžící nejsou oprávněni po dobu trvání soutěže vynášet z místa konání soutěže žádné hardwarové vybavení využívané pro řešení zadání soutěže. Účastníci jsou povinni pracovat na řešení zadání výlučně v prostorách k tomu určených v místě konání soutěže pořadatelem. Pro odborné konzultace budou k dispozici mentoři, kteří budou poskytovat konzultace napříč týmy během celé soutěže.

Pořadatel

Královehradecký kraj