Základní informace o organizaci

Status: Člen
Typ člena/příznivce: Veřejná instituce
Téma: Kybernetická bezpečnost, Internet věcí, Robotika, Rozšířená realita, Virtuální realita, Strojové učení, Cloud computing, Wi-fi, Software, Vývoj mobilních aplikací, Vývoj webových stránek, Digitální dovednosti
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro pracovní sílu
Digitální dovednosti ve vzdělávání
Digitální dovednosti pro všechny

O organizaci

Královéhradecký kraj podporuje zvyšování digitální gramotnosti a digitalizaci vzdělávání tak, aby byly účelně využívány digitální nástroje a byl tak zatraktivněn a zefektivněn celý proces vzdělávání, aby žáci byli schopni využít teoretických poznatků v praxi, byli dostatečně konkurenceschopní, uměli působit mezioborově, měli dostatek informací o nových možnostech v digitálních oborech.

Související příklady dobré praxe