Základní informace o akci

Datum a čas konání: 11. 05. 2023 18:00 - 19:30
Cena: Zdarma
Webová stránka: Více informací a registrace
Zapojené organizace: Národní pedagogický institut České republiky
Cílová skupina: Digitální dovednosti ve vzdělávání
Úroveň digitálních dovedností: Základní
Téma: Digitální dovednosti
Jazyk: Čeština

O akci

Dovolujeme si vás pozvat na kurz Jak pracovat s rámcem digitálních kompetencí, který je určený pedagogům 1. a 2. stupně základních škol.

Jedná se o praktický workshop, prostřednictvím kterého jsou účastníci z řad pedagogických pracovníků seznámeni metodami kritického myšlení s rámcem digitálních kompetencí učitelů DigCompEdu na té úrovni, že budou schopni začít přemýšlet o svých digitálních kompetencích a plánovat jejich další rozvoj.

Rámec DigCompEdu je určen pedagogům na všech úrovních vzdělávání od předškolního po vysokoškolské vzdělávání a vzdělávání dospělých, včetně odborného vzdělávání a přípravy, vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a neformálního vzdělávání. Nejpřesněji odpovídá práci učitele na základní a střední škole. V ostatních případech poskytuje dobré vodítko, jen je nutný určitý nadhled při posuzování terminologie, dílčích dovedností či příkladů jednotlivých aktivit.

Účast je zdarma.

Pořadatel

NPI ČR