Základní informace o akci

Datum a čas konání: 19. 04. 2024 9:00 - 12:00
Cena: Zdarma.
Webová stránka: Nebojme se digitálních kompetencí
Zapojené organizace: Národní pedagogický institut České republiky
Místo konání: NPI ČR, Zborovská 3, Jihlava
Cílová skupina: Digitální dovednosti ve vzdělávání
Úroveň digitálních dovedností: Základní
Téma: Digitální dovednosti
Jazyk: Čeština

O akci

Dovolujeme si vás pozvat na prezenční kurz pro pedagogy 1. stupně ZŠ Nebojme se digitálních kompetencí.

Je pohádka v dnešním světě stále aktuální? Lze ji propojit s technologiemi? Samozřejmě, že ano. Dnes je každé dítě či žák zavalen technologiemi. Našim cílem je naučit ho využívat je smysluplně a účelně. Na známých pohádkách si ukážeme, jaká nebezpečí nás mohou potkat jak v reálném, tak online větě. Seznámíme se s technologiemi, které nám pomohou se se situací vyrovnat, chovat se bezpečně a najít řešení. Využijeme dvou pohádek – O Červené Karkulce, kde se naučíme pracovat s online mapou a plánovat svoji cestu, O neposlušných kůzlátkách – jak se bezpečně chovat v online prostředí, jaké informace poskytovat.

Propojíme také s matematikou a informatikou, kde budeme pracovat s webovými stránkami divadel, zjišťovat vstupné, Vyzkoušíme si práci s beeboty – plánování cesty, hledání řešení při neúplném zadání. V závěru naplánujeme cestu do divadla, kde právě pohádky hrají a kterou aplikaci můžeme využít pro to, abychom se do divadla dostali.

Účast je zdarma. 

Pořadatel

Národní pedagogický institut ČR