Základní informace o akci

Datum a čas konání: 19. 04. 2022 15:30 - 18:30
Cena: 2 200 Kč
Webová stránka: https://tib.cz/skoly/skoleni/detail-akce/210
Zapojené organizace: TIB, z. s.
Cílová skupina: Digitální dovednosti ve vzdělávání
Úroveň digitálních dovedností: Základní
Téma: Software
Jazyk: Čeština

O akci

Školení pro učitele v programování v jazyku Python. Akreditace MŠMT jako další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).

Cena: 2 200 Kč

Termín konání: 19. 4., 26. 4., 3. 5., 10. 5. (15:00 – 18:30 h)

Anotace:
Kurz se zaměřuje na programovací jazyk Python, cílem je získání základní znalosti syntaxe tohoto jazyka a zvládnutí základů algoritmizace. Účastníci se tak jednoduchou a srozumitelnou formou seznámí se základními prvky výstavby každého moderního programovacího jazyka. Kurz je akreditován MŠMT jako další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 

Cílová skupina: 
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, pedagogové volného času 

Počet hodin: 16 vyuč. hodin

Garant: Mgr. Zuzana Kocíková – zuzana.kocikova@tib.cz, tel. 603195233

Číslo akreditace: MSMT- 14233/2021-4-593

Obsah:

  1. Úvod do programování v Pythonu – programovací jazyk jako kalkulačka
  2. Práce s informací v programu – celočíselné a řetězcové proměnné
  3. Větvení programu – jednoduché a složené podmínky
  4. Opakování části programu – cykly a jejich využití
  5. Pojmenování části programu – funkce a jejich využití
  6. Práce s textem – řetězce, podřetězce a další užitečné funkce
  7. Náhoda v programování – generování náhodných čísel
  8. Úvod do grafiky v Pythonu – představení knihovny Pygame
  9. Úvod do tvorby her v Pythonu
  10. Didaktika výuky v programování

Přihlášení a další informace na https://tib.cz/skoly/skoleni/detail-akce/210.