Základní informace o akci

Datum a čas konání: 09. 09. 2023 8:00 - 16:00
Cena: 700 Kč
Webová stránka: Více informací a registrace
Zapojené organizace: Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Místo konání: KDF MFF UK, V Holešovičkách 2, Praha
Cílová skupina: Digitální dovednosti ve vzdělávání
Úroveň digitálních dovedností: Základní
Střední
Téma: Digitální dovednosti
Jazyk: Čeština

O akci

Ve dnech 7. až 9. září tohoto roku se bude na MFF UK konat

26th International Conference on Multimedia in Physics Teaching and Learning 
(MPTL’26)

Tedy mezinárodní konference, na kterou přijedou lidé zabývající se využíváním moderních technologií (videa, aplety, simulace, modelování, chytré telefony, měřící senzory, virtuální a rozšířenou realitu, …) při výuce fyziky na všech stupních škol. Díky podpoře JČMF připravujeme na sobotu 9. září v rámci této konference

Den pro učitele – Teachers’ Day.

Tento den je určen přednostně pro učitele, kteří učí na plný (případně téměř plný) úvazek na střední či základní škole a využití moderních technologií ve výuce fyziky je zajímá.

  • Dopolední program bude shodný s programem mezinárodní konference – plenární přednáška a příspěvky v sekcích (do programu budou zařazeny příspěvky s obsahem inspirativním pro učitele z praxe).
  • Odpolední program budou tvořit dva praktické workshopy vedené kolegy ze zahraničí.
    • Tommaso Rossi (University of Trento, Itálie):
      • Využití dostupných brýlí na virtuální a rozšířenou realitu ve výuce konceptů z mechanikyRelativně levné a samostatně fungující brýle na virtuální (VR) a rozšířenou (RR) realitu jsou dnes běžně dostupné i učitelům. Tyto přístroje s sebou přináší nové možnosti do výuky, ale aby bylo možné je ve třídě používat efektivně, je třeba zvýšit obecné povědomí o jejich hardwarových i softwarových možnostech. Navíc mají tyto VR/RR konzole některé konkrétní vlastnosti, díky kterým jsou velmi zajímavé zejména pro výuku fyziky: jejich funkce je v podstatě založena na snímání v šesti stupních volnosti, rychloběžném záběru a technologii trasování několika objektů najednou. A všechna tato data jsou nám k dispozici k vytváření naší vlastní výukové aktivity. Během dílny si budou moci účastníci vyzkoušet výukový software, který jsme vytvořili a naprogramovali pro VR/RR konzole, s největším důrazem na software pro výuku vybraných konceptů z mechaniky. Vyzkoušíme si práci s konzolemi na konkrétních aktivitách a prodiskutujeme možnosti, ale i případná omezení ve využití této technologie ve fyzikálním vzdělávání.
      • Druhý workshop bude upřesněn

Celý program (dopolední i odpolední) poběží v angličtině. Programu se sice bude účastnit i několik studentů učitelství připravených pomoci překonat jazykovou (či jinou) bariéru např. při položení dotazu vedoucímu workshopu apod., ale nebudeme zajišťovat simultánní překlad. U přihlášených účastníků předpokládáme schopnost se na základní úrovni domluvit anglicky.

Přihlašování je již otevřeno. Faktury či údaje k platbě zašleme na přelomu května a června. Účastnický poplatek 700 Kč zahrnuje hlavně cenu oběda a občerstvení o přestávkách. Ostatní náklady jsou placeny z finanční podpory JČMF a díky ní bude mít dokonce 20 přihlášených účastníků účast zcela zdarma.

Program je akreditován u MŠMT jako DVPP.
Číslo akreditace 8998/2023-2-447 (8 hodin, lze platit ze šablon).

Pořadatel

Katedra didaktiky fyziky MFF UK