Základní informace o akci

Datum a čas konání: 25. 04. 2024 16:30 - 18:00
Cena: Zdarma
Webová stránka: Digihrátky pro jazykáře
Zapojené organizace: Národní pedagogický institut České republiky
Cílová skupina: Digitální dovednosti ve vzdělávání
Úroveň digitálních dovedností: Základní
Téma: Digitální dovednosti
Jazyk: Čeština

O akci

Dovolujeme si vás pozvat na kurz Využití digitálních technologií v hodinách cizích jazyků aneb Digihrátky pro jazykáře, který je určený pedagogům 2. stupně ZŠ, gymnázií a SŠ.


Workshop je určený učitelům cizích jazyků, kteří chtějí za pomoci digitálních technologií svoji výuku oživit a nabídnout tím žákům zajímavé a motivující aktivity. Budou představeny aplikace (Canva, Strange Garden, Mentimeter), které mohou vyučujícím pomoct u žáků rozvíjet a upevňovat slovní zásobu, nacvičovat jednoduché věty i složitější větné struktury, ale hlavně motivují žáky aktivně cizí jazyk používat. Prakticky si vyzkoušíte zábavné a užitečné aktivity, například tvorbu plakátu, interaktivních cvičení, videa nebo výukových kartiček. Účastníci budou potřebovat stolní počítač, popř. notebook a připojení.
Účast je zdarma.

Pořadatel

Národní pedagogický institut ČR