Základní informace o akci

Datum a čas konání: 27. 04. 2022 0:00 - 0:00
Cena: 2 200 Kč
Webová stránka: https://tib.cz/skoly/skoleni/detail-akce/231
Zapojené organizace: TIB, z. s.
Cílová skupina: Digitální dovednosti ve vzdělávání
Úroveň digitálních dovedností: Základní
Téma: Robotika
Jazyk: Čeština

O akci

Školení pro učitele v programovacím prostředí Micro:bit. Akreditace MŠMT jako další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).

Cena: 2 200 Kč

Lektor: Šimon Pavlín

Termín konání: středa 27.4., 4.5., 11.5., 18.5.,  (15:00 – 18:30 h)

Anotace:
Kurz je zaměřen na základy programovaní a algoritmizace v prostředí Micro:bit pro pedagogy ze základních škol. Účastníci se postupně naučí pracovat s prostředím a destičkou Micro:bit. Destička Micro:bit se programuje pomocí blokového programovacího jazyka, který umožní pedagogům s žáky tvořit jednoduché a intuitivní programy. Pracuje se v online prostředí v internetovém prohlížeči, program je zdarma a dostupný i v české verzi. Kurz je akreditován MŠMT jako další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 

Cílová skupina:
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, pedagogové volného času 

Počet hodin: 16 vyuč. hodin

Garant: Mgr. Zuzana Kocíková – zuzana.kocikova@tib.cz, tel. 603195233

Číslo akreditace: MSMT- 14233/2021-4-593

Obsah:

 1. Úvod do Micro:bitu, seznámení se s periferiemi
  • Led displej 
  • Tlačítka 
  • Ostatní senzory  
 2. Seznámení s programovacím prostředím
  • Kontrola syntaxe 
  • Krokování programu
 3. Seznámení se s proměnnými a operace s nimi
 4. Základní stavba programu
  • Cykly  
  • Podmínky a logika 
  • Funkce 
 5. Základní algoritmy
  • Dekompozice problému 
  • Diskuze o problému 
  • Jak přemýšlet u programování 
 6. Pokročilé periférie 
  • Ovládání pinů a připojení externích komponent  
  • Sériová linka
 7. Didaktika výuky programování  

Pro absolvování kurzu je vhodné mít k dispozici destičku BBC Micro:bit.

Přihlášení a další informace na https://tib.cz/skoly/skoleni/detail-akce/231.