Aktuality z Metodického portálu RVP.CZ (01/2022)

Aktuální vzdělávací příspěvky z Metodického portálu RVP.CZ. Metodický portál slouží jako základní online metodicko-didaktická podpora učitelům. Nabízí zdarma zajímavé a inspirativní materiály do výuky napříč vzdělávacím systémem.

Aktuálně si vás dovolujeme upozornit na následující příspěvky:

Digitalizace státu a nové RVP G

Článek „Digitalizace státu a nové RVP G“ se bude zaměřovat na nové trendy ve vývoji digitalizace našeho státu a možnosti jeho využití v hodinách základů společenských věd. Celý tento článek navazuje na revizi RVP G, která přináší nový pojem digitální kompetence. Ve vzdělávacím oboru Občanský a společenskovědní základ rozvíjí digitální kompetence například schopnost žáků využívat digitální služby státu, popřípadě veřejné správy, a komunikovat digitálně s úřady.

Současný stav učitelům občanské výchovy a základů společenských věd není příliš nakloněn. Pokud učitel má s těmito službami pracovat, musí si aktivně zřídit svou osobní digitální identitu a začít soukromě využívat například Portál občana a další digitální služby státu. Velmi nešťastnou realitou se pak může stát příklad, kdy učitel na svém osobním účtu musí demonstrovat tyto služby. Je naprosto nevhodné, aby učitel na svém osobním účtu žádal před žáky o výpis z rejstříku trestů či registru řidičů a názorně demonstroval tyto služby.

Více zde.

Práce s pracovním postupem pro nejmladší žáky – tvorba sovičky podle videonávodu

Tento didaktický článek je inspirací pro práci s pracovním postupem u nejmladších žáků (1. a 2. ročník základní školy). Poukazuje na možnost zařazení digitálních technologií v podobě videonávodu do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce a zaměřuje se na tematický okruh Práce s drobným materiálem, a to konkrétně výrobou sovičky z papíru. Výuka je však v integraci se vzdělávací oblastí Jazyk a jazyková komunikace, přičemž popis pracovního postupu zařazujeme do Komunikační a slohové výchovy.

Učitel hodinu vede jako kouč, sleduje žáky, jak pracují, zda si chodí pro materiály do skříňky, zda pracují dle jednotlivých kroků. Poté, co žáci dokončí svou tvorbu, se učitel žáků ptá, jak se jim tvořilo. Porovnávají výhodnost či nevýhodnost videonávodu. Baví se o tom, zda by sami dokázali podobné video vytvořit, a tak dále.

Více zde.

Programujeme na školní zahradě

Programujeme na školní zahradě je výuková aktivita, která reaguje na současné trendy a která se snaží programování žákům přiblížit v netradičním prostředí. Trávník na školní zahradě můžeme využít k vysekání dráhy pro lidské ozoboty, na které si zahrají žáci. Zábavnou formou vede žáky k rozvoji informatického myšlení, řešení problému, ověřování a případnému upravování navrženého řešení.

Žákům na školní zahradě představíme vysekanou trať, kterou můžou žáci procházet. Po té vyzveme žáky, aby navrhli barevné kódy a úkoly pro lidské ozoboty – roboty, kteří se budou na trase pohybovat tak, aby prošli danou cestu. Pro barevné kódy žáci můžou využít různě barevné kužely, které polepí nápisy s povely. Platí, že jedna barva odpovídá jednomu povelu. Použití povelů na jednotlivých místech trasy, stejně jako jejich četnost, necháme na žácích.

Více zde.

Zdroj obrázku: geralt. Pixabay.com: [online]. [cit. 2022-01-17]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/photos/network-keyboard-hand-blockchain-3664108/>.