Aktuality z Metodického portálu RVP.CZ (02/2021)

Aktuální vzdělávací příspěvky z Metodického portálu RVP.CZ

Metodický portál RVP.CZ slouží jako základní online metodicko-didaktická podpora učitelům. Nabízí zdarma zajímavé a inspirativní materiály do výuky napříč vzdělávacím systémem. Aktuálně si vás dovolujeme upozornit na následující příspěvky:

OrgPad jako nástroj k individualizaci ve výuce a v přístupu k dětem

Naše očekávání na výsledky žákovské práce mohou být ve výsledku tím, co omezuje jedinečnost každého dítěte. Tato má zkušenost, kterou jsem získala v začátcích práce s OrgPadem ve výuce, mne vedla k mnohým změnám v mém přístupu. Možnosti a principy OrgPadu umožnily překvapivě rychle odhalit potenciál a specifika dětí, ale také poskytly nový způsob komunikace a hodnocení. V jednotlivých ukázkách prací dětí uvádím konkrétní momenty, ze kterých plynula uvědomění zásadní pro další utváření nového konceptu výuky projektového vyučování.

U Erikovy práce mi zprvu přišlo, že mu ji organizuje maminka, a rozčilovala jsem se kvůli tomu. Ale později jsem se dozvěděla, že skutečnost byla jiná. Jen jsem, opět, neočekávala takový výsledek. Erik má totiž dyslektické obtíže, a tak by se dalo předpokládat, že se psaní bude vyhýbat co nejvíce. Opak byl ale pravdou. Erik vlastního textu vložil ze všech dětí nejvíce. Ačkoliv mu rodiče říkali, že tam má chyby (které postupně opravoval), neodradilo ho to. Chlapec mi při prezentaci popisoval, jak postupoval. Moje čokoládová OrgPage jej skutečně zaujala. Trpělivě ji procházel a vybíral si sám otázky, které jej zajímaly. Například u karobu mi vysvětlil, že nevěděl, co to je, a tak se to chtěl dozvědět. Erik pracoval s mnoha zdroji, ze kterých byl schopen vybrat to podstatné. Vyzkoušel i pokus, jestli hoří kakao.

Více zde.

Výuka počítačové grafiky na základních školách

Článek se zabývá možnostmi výuky počítačové grafiky na základních školách. S ohledem na vytíženost informatiky článek ukazuje různé koncepty zařazení počítačové grafiky z různých pohledů na danou problematiku.

Výuka informatiky a jejích aplikací je dlouhodobým středem zájmu mnoha odborníků a expertů. Informatika jako školní předmět však aktuálně pokrývá témata, která lze spíše označit jako práce na počítači či dovednosti práce s různými počítačovými programy, a na samotnou podstatu informatiky, tedy algoritmizaci či robotiku, již nezbývá čas. Argumentace je mnohdy neprůstřelná. Chybí kvalifikovaní pedagogové. Školy mají často problémy s nedostatkem počítačových učeben a také cítí k informatice obecnou nedůvěru z důvodu jejího postavení ve škole. Školy chtějí maximálně zachovat tradiční koncepci vyučování – praxe však požaduje pravý opak.

Více zde.

Digitální technologie ve výuce žáků nadaných a mimořádně nadaných

Článek popisuje využití digitálních technologií při vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných. V úvodu popisuje fenomén nadání, projevy žáků ve škole a jejich potřeby při vzdělávání. Dále popisuje možnosti, které digitální technologie nabízí pro uspokojování těchto potřeb. Na závěr zmiňuje pozitiva a negativa, která s sebou využívání digitálních technologií u žáků nadaných a mimořádně nadaných nese.

Digitální technologie nabízí širokou škálu multimediálních zdrojů, které mohou intelektově nadaní žáci využít při badatelské činnosti a vypracovávání projektů. Nezastupitelná je motivační funkce ať atraktivitou zpracování obsahů, paletou nabízených zdrojů, nebo možností zpracování úkolu, které digitální technologie nabízejí. Pomocí digitálních technologií mohou učitelé žákům zprostředkovat kontakt se stejně nadanými vrstevníky, účast na národních nebo mezinárodních projektech a kontakt s odbornými pracovníky. Digitální technologie mohou plnit funkci kompenzační a podpůrnou pro žáky s dvojí výjimečností – například fyzickým handicapem nebo poruchami učení.

Více zde.

 

(Zdroj obrázku: FunkyFocus. Pixabay.com: [online]. [cit. 2021-02-16]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/photos/mobile-phone-smartphone-3d-1875813/>.)