Aktuality z Metodického portálu RVP.CZ (03/2021)

Aktuální vzdělávací příspěvky z Metodického portálu RVP.CZ.

Metodický portál RVP.CZ slouží jako základní online metodicko-didaktická podpora učitelům. Nabízí zdarma zajímavé a inspirativní materiály do výuky napříč vzdělávacím systémem. Aktuálně si vás dovolujeme upozornit na následující příspěvky:

20 věcí, na kterých opravdu záleží nejen v malé revizi RVP ZV

Na čem opravdu záleží v malé revizi RVP ZV? Není to konkrétní předmět, jeho obsah či časová dotace. Jde o mnohem zásadnější věci, o principy, jejichž zvládnutím budeme připraveni i na revizi velkou.

Tento článek se měl původně jmenovat O čem není malá revize RVP ZV. Brzy jsem si však uvědomil, že by to bylo málo. Ne, tento článek není o tom, co je nebo není malá revize. Není ani o revizi samotné. Protože o ni ve skutečnosti vůbec nejde. Jde o to, co všechno jsme schopni za pomoci technologií v našem vzdělávání dokázat a především, jak dobře to zvládneme. A také o jiných, mnohem obecnějších principech, které technologie často jen podporují, umocňují a zefektivňují.

Více zde.

Hrátky s politickým čertem/textem

Aktivita Hrátky s politickým čertem/textem je založena na analýze a rozboru přepisů projevů z politické scény ČR a následné práci se získanými informacemi. Aktivita je navržena pro předmět Výchova k občanství se zaměřením na učivo státní správa a samospráva, právní základy státu. Pracuje s reálným prostředím, které se žáků jako občanů týká a které ovlivňuje jejich život.

Žáci jsou rozděleni do skupinek po třech (pro funkčnost aktivity je to nezbytné). Všechny skupiny dostanou stejnou část textu, stenoprotokolu, kterou vybere učitel. Při výběru je důležité, aby učitel volil zápis ze schůze, kde se řešilo téma, které bude žákům blízké a srozumitelné. Pro ukázku jsme zvolili Stenografický zápis 70. schůze (19. listopadu 2020), kde předseda vlády žádá o prodloužení nouzového stavu z důvodu pandemické situace v ČR.

Více zde.

Distanční vzdělávání v MŠ

Článek přináší příklad toho, jakým způsobem může probíhat distanční vzdělávání na MŠ, jaké podmínky jsou v současné době pro jeho naplnění.

S distančním vzděláváním jsme měli na naší MŠ zkušenost již od března 2020, kdy byly rodičům v době uzavření MŠ zasílány úkoly k vypracování prostřednictvím webových stránek MŠ. Poté, co jsme se zpětně rodičů dotazovali, zda opravdu v tomto směru spolupracovali s MŠ, byla většina odpovědí záporná. Důvodů, které nám rodiče sdělovali, bylo více. Někteří rodiče nám odpovídali, že mají doma své pracovní listy, které s dětmi vypracovávají. Jiní zase, že nesledují tak podrobně webové stránky. Z vypozorovaného bylo zřejmé, že většina rodičů necítila povinnost zpracovat zaslané materiály a také, že společný web MŠ může být pro individuální kontakt málo osobní.

Více zde.

 

(Zdroj obrázku: Alexandra_Koch. Pixabay.com: [online]. [cit. 2021-03-15]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/photos/communication-selfie-pandemic-virus-5176960/>.)