Aktuality z Metodického portálu RVP.CZ (03/2022)

Aktuální vzdělávací příspěvky z Metodického portálu RVP.CZ. Metodický portál slouží jako základní online metodicko-didaktická podpora učitelům. Nabízí zdarma zajímavé a inspirativní materiály do výuky napříč vzdělávacím systémem.

Aktuálně si vás dovolujeme upozornit na následující příspěvky:

Jak efektivně pomáhat druhým i sobě

Zaměření na pomoc v náročné situaci či době může být jedna z konstruktivních strategií, jak se k tomuto stavět, jak redukovat pocit bezmoci nebo jiné nepříjemné pocity, které se k současné (nebo obecně jakékoli krizové) situaci mohou vázat v souvislosti s děním na Ukrajině. Na druhé straně ale hrozí, že se člověk vyčerpá, vyhoří, když se do toho bude vrhat bezhlavě. Zároveň lidé, kteří potřebují naši pomoc, tu vždy byli, jsou a budou i mimo konflikt na Ukrajině.

V ČR existují organizace, které se na pomoc při mimořádných událostech zaměřují, aktivity na pomoc lidem v důsledku událostí na Ukrajině rovněž koordinuje vláda a instituce jí přímo řízené. Je dobré si proto zjistit, jaká forma pomoci je žádoucí, a zároveň si udělat něco jako inventuru vlastních možností pomoci, která by měla být co nejrealističtější, a nepomáhat na úkor toho, že se dostanu za hranu svých možností.

Více zde.

Tvorba žraloka z papíru podle videonávodu v integraci s přírodovědnými předměty

Tento didaktický článek poukazuje na inspiraci pro činnostní učení formou integrované výuky pracovních činností a přírodovědných předmětů s využitím digitálních technologií a rozvojem digitálních kompetencí u mladších žáků. Poukazuje na možnost zařazení digitálních technologií v podobě videonávodu do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce a zaměřuje se na tematický okruh Práce s drobným materiálem, a to konkrétně výrobou žraloka z papíru. Výuka se v tomto případě prolnula s přírodovědnou problematikou paryb a jejich života.

Žáci se pokusí pomocí videonávodu vytvořit žraloka. Učitel vyzve žáky k tomu, aby našli na YouTube dané video. Žáci video musí sami vyhledat pomocí klíčových slov. Následně žákům vysvětlí, aby se pokusili tvořit samostatně s tím, že mohou video kdykoli pozastavit, popř. si ho přetočit nazpět. V případě, že by si byli hodně nejistí, mohou se obrátit na učitele. Učitel hodinu vede jako kouč, sleduje žáky, jak pracují, zda si chodí pro materiály do skříňky, zda pracují dle jednotlivých kroků.

Více zde.

Terapeutická pohádka v audiovizuální podobě v mateřské škole

Článek se zaměřuje na funkci pohádek a především terapeutických pohádek u dětí v předškolním věku. Dále odkazuje na konkrétní terapeutické pohádky, které jsou vytvořeny také v audiovizuální verzi.

Terapeutické pohádky vedou nenásilně dítě k tomu, aby začalo s nadhledem vnímat své problémy a aby o nich začalo logicky přemýšlet a řešit je. Vnímat své problémy bez zbytečné úzkosti, bez zbytečného strachu. Čemuž napomáhá charakteristický rys pohádek, kdy dítě již od počátku ví, že dobrý a poctivý člověk vždy vyhraje nad nepřízní osudu a dokáže svůj problém, a to často tak velký, že mu jde o život, pozitivně vyřešit (Molická, 2002).

Více zde.

Zdroj obrázku: jarmoluk. Pixabay.com: [online]. [cit. 2022-03-14]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: https://pixabay.com/photos/hands-friendship-friends-children-2847508/.