Aktuality z Metodického portálu RVP.CZ (04/2021)

Aktuální vzdělávací příspěvky z Metodického portálu RVP.CZ.

Metodický portál RVP.CZ slouží jako základní online metodicko-didaktická podpora učitelům. Nabízí zdarma zajímavé a inspirativní materiály do výuky napříč vzdělávacím systémem. Aktuálně si vás dovolujeme upozornit na následující příspěvky:

Problémy digitální revoluce ve školách

Pro mnoho lidí mimo školství znamená současná výuka pouze přechod do online podoby. Vedení škol ovšem musí řešit mnoho dalších problémů, které s tímto přechodem souvisí a se kterými musí do budoucna dále počítat.

S rokem 2021 se objevila řada článků a diskusí, které se snažily předpovědět, jaký vliv bude mít pandemie na výuku ve školách. Některé jsou zbožným přáním majitelů společností (např. interaktivních tabulí), další naším (5G ve školách) a jiné snad i v protikladu ke zjištěným skutečnostem (důraz na metodu převrácené třídy). Nicméně všichni vlastně doufáme, že posun v digitálních dovednostech učitelů zužitkujeme, a i nadále budeme využívat aplikací, které jsme se naučili.

Více zde.

S online aplikacemi se jazyky učí lépe (1. část)

Autorka představuje pět aktivit vytvořených do hodin cizích jazyků v aplikaci Flippity. Seznamuje se snadným způsobem jejich vytvoření a uvádí důvody pro využívání této aplikace ve výuce.

„Stolní“ hry jsou obecně populární. Jejich zábavnost vychází z jejich soutěživého principu, hodnotný obsah z nich může udělat kvalitní jazykovou aktivitu. Ve Flippity může hrát libovolný počet týmů (které si učitel nastaví), nelze však upravovat počet polí; učitel buď připraví zadání pro každé ze 45 polí, nebo nepotřebná pole budou bez úkolu. Pro urychlení hry je možné použít více hracích kostek.

Více zde.

Natoč to!

Aktivita je založena na žákovské tvorbě a úpravě digitálního obsahu (konkrétně krátkých videosekvencí). Cílem aktivity je žákova práce v digitálním prostředí pomocí příslušných nástrojů (programy, aplikace, weby, …). Neméně důležitým dílčím cílem je propojení výuky informační a komunikační technologie s předměty vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Digitální obsah, jenž žák vytváří, obsahuje různé oblasti cílené na pohybové činnosti a dovednosti žáka.

Originalitě a zábavné formě se meze nekladou. Je důležité, aby žáci při natáčení pohybových aktivit dodržovali zásady bezpečnosti (při zadání zopakovat zásady chování ve všech lokalitách natáčení – příroda, sportoviště, silniční provoz, …) a aby mysleli na své fyzické limity. Učitel dále připomene, aby při úpravě videí žáci dbali na zásady etiky v digitálním prostředí (dodržování autorských práv, sdílení videí, …).

Více zde.

 

(Zdroj obrázku: mohamed_hassan. Pixabay.com: [online]. [cit. 2021-04-15]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/illustrations/accessibility-browsing-5g-business-3570138/>.)