Aktuality z Metodického portálu RVP.CZ (05/2021)

Aktuální vzdělávací příspěvky z Metodického portálu RVP.CZ.

Metodický portál RVP.CZ slouží jako základní online metodicko-didaktická podpora učitelům. Nabízí zdarma zajímavé a inspirativní materiály do výuky napříč vzdělávacím systémem. Aktuálně si vás dovolujeme upozornit na následující příspěvky:

Digitální technologie ve výuce žáků s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka (a z odlišného kulturního prostředí)

Článek popisuje speciální vzdělávací potřeby žáků s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka (a z odlišného kulturního prostředí) ve vztahu k digitálním technologiím. Upozorňuje na přednosti, ale i možné úskalí při jejich využívání ve výuce. Uvádí konkrétní příklady digitálních technologií a jejich využití při vzdělávání žáků s nedostatečnou znalostí jazyka.

Vhodně zvolené digitální technologie mohou částečně suplovat pomoc rodičů, poskytovat zpětnou vazbu a zvyšovat motivaci žáků nabídkou atraktivních materiálů a pestrých aktivit. Lze je využít pro posilování domácí přípravy. Dobře zvolené výukové programy mohou částečně nahradit doučování při respektování individuálního pracovního tempa žáka a poskytování potřebné zpětné vazby.

Více zde.

Výuka dějepisu v ulicích

Do muzea a galerií se při výuce vydáváme zřídka. Do ulic a na náměstí, kde se psala historie, snad už vůbec. Přitom dějepisná práce v terénu je velké dobrodružství, které navíc rozvíjí historickou gramotnost, a při správném využití pomůcek může rozvíjet i tu digitální. Článek popisuje několik badatelských dějepisných aktivit žáků základní školy, které lze modifikovat v podstatě na jakékoliv podmínky a prostředí.

Organizace celé skupiny, ať už jde o třídu, více tříd, nebo třeba kroužek je na umu každého pedagoga. Základní pravidla pohybu v ulicích rozhodně doporučuji zopakovat vždy před tím, než kamkoliv vyrazíte, a ještě podruhé na místě. Nepředpokládejte, že děti automaticky digitální technologie ovládají, buďte připraveni pomoci jim nejen s dějepisnou prací, ale i s technickou stránkou věci, pokud si s tím neporadí mezi vrstevníky.

Více zde.

Digitální kompetence – jak ji nejlépe rozvíjet ve výuce cizích jazyků?

Zavádění technologií v cizím jazyce lze využít především pro rozvoj digitální kompetence, k podpoře kreativity a flexibility ve výuce. Nyní je k dispozici nepřeberné množství aplikací, online platforem nebo online prostředí pro realizaci výuky. Článek se zastavuje u několika aplikací a webinářů, které jsou pro cizí jazyky k dispozici.

Digitální technologie se staly součástí našich životů. Zavádění technologií do výuky by žáky mělo nejen motivovat ke studiu jazyků, ale i otevřít jim cestu k samostudiu a naučit je získávat informace a materiály z cizojazyčných zdrojů a pracovat s nimi.

Více zde.

 

(Zdroj obrázku: FunkyFocus. Pixabay.com: [online]. [cit. 2021-05-14]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/photos/mobile-phone-smartphone-3d-1875813/>.)