Aktuality z Metodického portálu RVP.CZ (05/2022)

Aktuální vzdělávací příspěvky z Metodického portálu RVP.CZ. Metodický portál slouží jako základní online metodicko-didaktická podpora učitelům. Nabízí zdarma zajímavé a inspirativní materiály do výuky napříč vzdělávacím systémem.

Aktuálně si vás dovolujeme upozornit na následující příspěvky:

Jak pomáhá rozvoj/osvojení digitálních kompetencí výuce dějepisu a mediální výchovy?

Ve vzdělávacím oboru Dějepis a v podpoře mediální výchovy si žáci v gymnaziálním vzdělávání osvojují digitální kompetence tím, že využívají své znalosti a dovednosti pracovat s digitálními technologiemi při vnímání a posuzování historické reality a při práci s historickými zdroji a prameny. Posilují se dovednosti v oblasti historické a mediální gramotnosti.

Z pohledu učitele považuji za logické věnovat se hledání optimálních cest, jak rozvíjet digitální kompetence u žáků a studentů a osvojovat si alespoň elementární úroveň v jednotlivých oblastech. Pro praxi učitele odvádí neocenitelnou pomoc zvláště Spomocník na Metodickém portálu RVP.CZ, kde se lze seznámit s řadou teoretických, ale i praktických návodů, jak postupovat ve výuce a zároveň dosahovat vytyčených cílů v rozvíjení digitálních kompetencí. Nepřehlédnutelný rezervoár metodik, které pomáhají s rozvojem digitálních dovedností, najedeme na webových stránkách projektu Digigram.

Více zde.

Cestování časem

Projekt se zaměřuje na cestování časem do čtyř hlavních epoch dějin. Děti se seznámí s dobovými kostýmy, zvyky, obživou, ale i prací. Činnosti jsou vybírány s akcentem na rozvoj matematické gramotnosti a prelogického myšlení. Zejména učí děti chápat číslo ve všech jeho rolích, např. počet, identifikátor (určitá hodina dětem předškolního věku identifikuje určitou aktivitu). Důležitou roli hraje i zadání aktivit a motivace, která by děti formou poutavého příběhu a vyprávění měla dostat do dávných dob nebo budoucnosti.

Děti se ocitnou v pravěku a stanou se z nich lovci mamutů. Sedíme v kruhu, uprostřed dobová výzdoba z kůží, klacků, oheň, obrázky zvířat. Učitelka může být také typicky oblečená. Každému dítěti rozdáme na papíru nakreslenou čáru, podle které musí najít stejnou délku klacíku. Touto činností trénují odhad a porovnávání. Poté mohou děti hodit klacík do terče (např. mamuta na kartonu). Povídáme si, jak se dříve žilo, jak lidé rozdělávali oheň, jaké nosili oblečení, jakým způsobem sháněli potravu.

Více zde.

Environmentální výchova v lavici (1. část)

Článek se soustřeďuje na tu část průřezového tématu environmentální výchovy, která probíhá v rámci vyučovacích předmětů „v lavici“. Ukazuje konkrétní případ koncepce environmentální výchovy, ve které se její struktura odvíjí od významných environmentálních témat, která mají v určitém čase podle harmonogramu zasáhnout všechny ročníky prostřednictvím speciálního kurzu, který se realizuje v rámci běžného vyučovacího předmětu (například v matematice).

V rámci nové koncepce už v mnoha ohledech rezignuji na pokusy motivovat žáky k dobrovolnému plnění úkolů, a pokouším se témata environmentální výchovy zařadit do běžného vyučován tak, aby byla součástí běžné výuky matematiky a fyziky. Výběr těchto předmětů podmiňuje skutečnost, že právě tyto předměty učím a jako člen předmětových komisí jsem schopný přesvědčit také kolegy ke spolupráci tak, abych měl jistotu, že stanovená témata zasáhla ve správný čas všechny ročníky.

Více zde.

Zdroj obrázku: LoboStudioHamburg. Pixabay.com: [online]. [cit. 2022-05-15]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: https://pixabay.com/photos/phone-display-apps-applications-292994/.