Aktuality z Metodického portálu RVP.CZ (06/2021)

Aktuální vzdělávací příspěvky z Metodického portálu RVP.CZ.

Metodický portál RVP.CZ slouží jako základní online metodicko-didaktická podpora učitelům. Nabízí zdarma zajímavé a inspirativní materiály do výuky napříč vzdělávacím systémem. Aktuálně si vás dovolujeme upozornit na následující příspěvky:

Společně to dokážeme (1. díl) – Podpora spolupráce u předškolních dětí prostřednictvím společného tvoření + teoretický úvod

Článek, který je úvodním vstupem do následující série, přináší krátký teoretický úvod o psychickém vývoji předškolního dítěte (se zaměřením na rozvoj vztahů) a o úrovni socializace dítěte v předškolním věku. V navazující praktické části článku (i v dalších článcích vycházejících z tohoto) jsou popsány praktické ukázky společného tvoření předškolních dětí. Popsané aktivity mimo uvedené posilují upevňování odpovídajících dovedností v oblasti jemné motoriky, výtvarného vyjadřovaní a posilují pracovní a činnostní kompetence. Závěr každé popsané a zdokumentované aktivity pak tvoří pedagogická reflexe.

„V období od 3–6 let, tedy v době, kdy dítě navštěvuje MŠ, se utváří základ pro vše, co začíná na sou: tedy soucit, sounáležitost, soudržnost, soucítění …, to tedy vnáší nový pohled na poslání MŠ. Kdysi byla výchova v těchto zařízeních chápána jako příprava na školu. Dnes zde děti připravujeme na život.“ (Zdeněk Matějček)

Více zde.

27 námětů pro rozvoj čtenářské, digitální a matematické gramotnosti na 1. stupni ZŠ

Projekt PPUČ (Podpora práce učitelů) Národního pedagogického institutu ČR vydal ve spolupráci s Katedrou preprimární a primární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy sborník prací studentek 5. ročníku Učitelství pro 1. stupeň základní školy.

„Věřím, že pro učitele může být sborník impulsem k novým pohledům na známé situace, zajímavou inspirací či neotřelou výzvou. A pro nás všechny nadějí, že o naše děti ve školách pečují pedagogové s láskou, porozuměním a opravdovým zájmem o to, aby každý z jejich žáků dostal šanci být úspěšný a šťastný,“ říká Simona Šedá, editorka sborníku.

Více zde.

Nástroje pro rozvoj vědecké gramotnosti: kvalitativní studentský výzkum na střední škole (1. část)

Příspěvek se zaměřuje na nástroje, které může učitel se svými studenty na střední škole používat k tomu, aby efektivně prováděli kvalitativní výzkum. Konkrétně se zaměřuje na nástroje pro práci s rozhovory a videem. Nabízí aplikace pro přepis a kódování rozhovorů nebo videa. Cílem příspěvku je dát učiteli k dispozici přehled aplikací, které může použít pro rozvoj odborného bádání u svých studentů.

Klíčovou otázkou pro kvalitativní výzkum je tázání se po „jak“ – jak určitý respondent prožíval nějakou událost ve svém životě, jak by si studenti představovali ideálního učitele nebo v jakém světě by chtěli žít. U kvalitativního výzkumu je důležité, že klíčová pozornost je soustředěná na hledání nových teorií, konceptů, poznání, které většinou primárně neověřuje, ale hledá pro něj vysvětlení.

Více zde.

(Zdroj obrázku: StartupStockPhotos. Pixabay.com: [online]. [cit. 2021-06-11]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/photos/children-win-success-video-game-593313/>.)