Aktuality z Metodického portálu RVP.CZ (07/2021)

Aktuální vzdělávací příspěvky z Metodického portálu RVP.CZ.

Metodický portál RVP.CZ slouží jako základní online metodicko-didaktická podpora učitelům. Nabízí zdarma zajímavé a inspirativní materiály do výuky napříč vzdělávacím systémem. Aktuálně si vás dovolujeme upozornit na následující příspěvky:

Zpětná vazba, která by ve škole neměla chybět

Jak vytvořit užitečnou zpětnou vazbu, která zlepší výuku a vzdělávání žáků, jaké volit otázky, na co nezapomenout a jak její výsledky realizovat se podíváme v tomto článku.

Kris Gorman, odborník na vzdělávací programy z Centra vzdělávacích inovací Minnesotské univerzity radí: „Abyste žákům dodali odvahu k vyjádření relevantní a konstruktivní zpětné vazby, spíše než osobních komentářů či poznámek zcela od věci, formulujte otázky, které zdůrazní hlavní myšlenku, tj. „Co ti pomůže se učit?“, a ujistěte se, že formulace vyzní tak, že vám záleží na tom, co žáci ve výuce zažijí, a že chcete provést změny.“

Více zde.

Jak číst a zpracovávat digitální (odborné) texty s využitím technologií

Článek se zaměřuje na možnosti využití vybraných nástrojů pro aktivní práci s textem. Tedy na možnosti anotačního chování podporujícího zpracování odborných, historických a dalších textů v souvislosti s prací s digitálními dokumenty.

Čtení a určitá kritická práce s texty patří ke kánonu evropské vzdělanosti už od starověku. Ostatně velkou část zlomků z filozofických spisů nemáme přímo od jejich autorů, ale od těch, co píší o tom, co ten který filozof vlastně tvrdil. Moderní technologie ale zásadně rozšiřují jak dostupnost zdrojů, se kterými můžeme pracovat (již není třeba se vydávat do klášterních knihoven, pokud nepotřebujeme něco skutečně speciálního), tak možnostmi, jak s nimi aktivně pracovat. A právě to je téma, na které bychom se chtěli v následujících řádcích zaměřit.

Více zde.

Začínáme s převrácenou třídou

Cílem článku je seznámit pedagogy s modelem výuky převrácená třída a popsat stěžejní kroky k úspěšnému implementování tohoto modelu do výuky, zároveň ukázat tuto metodu ve výuce cizích jazyků.

Vyučovací hodiny v převrácené třídě navazují na samostudium studentů. Učitel v hodině novou látku znovu nevysvětluje. První část hodiny může obsahovat krátký kvíz a následuje diskuze, ve které učitel odpovídá na otázky žáků a sám pokládá další otázky týkající se nové učební látky. Následuje práce ve skupinách a prezentace výstupů jednotlivých skupin. Na závěr učitel představí zadání pro samostudium a poslední část hodiny věnuje závěrečné reflexi. V průběhu celé vyučovací hodiny by učitel měl používat aktivity, které vycházejí z horních částí Bloomovy taxonomie cílů, tj. aplikovat, analyzovat, vyhodnotit a vytvořit.

Více zde.

 

(Zdroj obrázku: xresch. Pixabay.com: [online]. [cit. 2021-09-14]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/illustrations/analytics-information-innovation-3088958/>.)