Aktuality z Metodického portálu RVP.CZ (08/2021)

Aktuální vzdělávací příspěvky z Metodického portálu RVP.CZ.

Metodický portál RVP.CZ slouží jako základní online metodicko-didaktická podpora učitelům. Nabízí zdarma zajímavé a inspirativní materiály do výuky napříč vzdělávacím systémem. Aktuálně si vás dovolujeme upozornit na následující příspěvky:

15 tipů, jak na digitální wellbeing se žáky

Konkrétní tipy, jak aplikovat principy digitálního wellbeingu se žáky.

Digitální wellbeing je komplexní problematikou zasahující do všech oblastí našeho života s technologiemi. Nemůžeme si proto dovolit jej podcenit a nevěnovat mu pozornost. Pokud je pro nás zdraví prioritou, nesmíme na něj zapomínat ani v souvislosti s používáním technologií.

Více zde.

Zamyšlení nad osobnostně orientovanou pedagogikou

Článek představuje zamyšlení nad tím, jakými směry by se v současné době i v budoucnosti mohlo ubírat předškolní vzdělávání a jak je k tomuto přistupováno při výuce studentů ve vysokoškolském programu pro učitelky MŠ na UK Praha. Text článku je zamyšlením a ohlédnutím za tím, jakým směrem se ubíralo předškolní vzdělávání a k jakým možným změnám by mohlo dojít v návaznosti na revizi RVP PV.

Přemýšlím o tom, odkud vlastně začít. Nutné je připomenout si, že za poslední roky byly objeveny ve všech oblastech lidského poznání nové informace a v návaznosti na to pak došlo k obrovskému posunu v celém spektru činností. Také v oblasti dětské psychologie, biologie i neurovědy bylo odkryto mnoho nových skutečností a toto by mělo být návazně východiskem pro kvalitní práci v oblasti péče o předškolní děti. Měli bychom si uvědomit specifika dítěte v období, kdy navštěvuje MŠ, a ta by měla být základem práci učitelky MŠ na všech úrovních, tedy při tvorbě ŠVP, TVP a RVP PV.

Více zde.

Zajímavé nástroje na práci s textem – podpora psaní

Článek se zaměřuje na nástroje na podporu psaní, především pak na ty, které nějakým technologicky zajímavým způsobem pracují s textem, jako jsou automatické překladače, nástroje na korektury, slovníky synonym či rýmů atp. Budeme sledovat aplikace, jako jsou Hemingwayapp, Grammarly, GEMET, Rhymezone a další.

Znalost cizích jazyků je důležitá, ale jsou situace, kdy se možnost využít strojový překlad velice hodí. Buď pro urychlení vlastního překládání (následuje samozřejmě pečlivá korektura a kontrola), nebo pro rychlé porozumění přibližnému znění zahraniční literatury. Dříve fungovaly překladače doslova „slovo po slově“, takže vytvořily něco, co na první pohled bylo doslovným překladem v nejfrekventovanějších variantách daných překladů zcela bez ohledu na kontext. Počítačové zpracování přirozeného jazyka ale od té doby velice pokročilo, a současné překladače pracují tak, že pomocí neuronové sítě se snaží pracovat s co největší citlivostí ke kontextu a zvyklostem. To samozřejmě může vést k problematickým překladům fixujícím genderové nebo sociální stereotypy, ale v současné době nic lepšího nemáme. Pokud pracujeme s češtinou, můžeme sáhnout reálně po třech textových překladačích.

Více zde.

 

(Zdroj obrázku: geralt. Pixabay.com: [online]. [cit. 2021-10-15]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/illustrations/globe-world-languages-translate-110775/>.)