Aktuality z Metodického portálu RVP.CZ (10/2021)

Aktuální vzdělávací příspěvky z Metodického portálu RVP.CZ.

Metodický portál RVP.CZ slouží jako základní online metodicko-didaktická podpora učitelům. Nabízí zdarma zajímavé a inspirativní materiály do výuky napříč vzdělávacím systémem. Aktuálně si vás dovolujeme upozornit na následující příspěvky:

Digitální gramotnost ve výtvarné výchově

Příspěvek poukazuje na významné vzdělávací aspekty digitální tvorby ve výtvarné výchově, konkrétně se zaměřuje na digitální kresbu. Výtvarná výchova má být interdisciplinární a interaktivní – v tomto případě interdisciplinární přístup souvisí s využíváním digitálních technologií a interaktivní přístup zahrnuje způsoby kreativních M-learningů.

Využití moderních technologií a M-learningu ve VV by mohlo být velkým motivačním podnětem pro žáky, kteří mají problémy s tvůrčím procesem na 2. stupni ZV. M-learning by byl pro mnoho žáků nástrojem k prolomení bariéry nejistoty z neúspěšné výtvarné tvořivosti a překonání strachu z výtvarného vyjadřování. Žákům by měl být poskytnut prostor pro radostné objevování digitálních tvůrčích nástrojů, experimentování a vyjadřování svých myšlenek, vizí a názorů prostřednictvím moderních technologií.

Více zde.

Čtvercová síť v geometrii

Několik námětů, jak využít čtverečkovaný sešit (čtverečky 1 x 1 cm) v hodinách matematiky. Aktivity jsou reflektovány ve výuce geometrie 2. ročníku ZŠ.

Čtvercová síť je výborným prostředím, které lze využívat v průběhu celého školního roku. Základem využití spojnicových bodů v síti je dovednost „cestovat po síti“. Je potřeba, aby žáci dokázali vyznačit body podle zadání v přesně zadaných spojnicích.

Více zde.

Přezimování ježka

Výuková aktivita reaguje na poměrně častou situaci, kdy žáci na podzim potkají malého ježka, kterého chtějí zachránit. V této aktivitě si žáci procvičí práci s technologiemi při vyhledávání informací o odchovu ježka. V případě doneseného ježka si žáci procvičí práci s digitálními váhami.

Při brainstormingu se žáků zeptáme, co je napadá, když se řekne ježek. Slova zapíšeme na tabuli a společně z nich vypracujeme myšlenkovou mapu. Při zpracování myšlenkové mapy můžou padat protichůdné informace, které se týkají potravy i přezimování ježků. Tuto situaci využijeme a vyzveme žáky, aby na tabletech vyhledali informace, které se týkají potravy i přezimování ježků, a zapsali si, z jakých stránek informace čerpají.

Více zde.

Zdroj obrázku: Muscat_Coach. Pixabay.com: [online]. [cit. 2021-12-15]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/photos/homeschooling-school-technology-5121262/>