Aktuality z Metodického portálu RVP.CZ (11/2020)

Aktuální vzdělávací příspěvky z Metodického portálu RVP.CZ

Metodický portál RVP.CZ slouží jako základní online metodicko-didaktická podpora učitelům. Nabízí zdarma zajímavé a inspirativní materiály do výuky napříč vzdělávacím systémem. Aktuálně si vás dovolujeme upozornit na následující příspěvky:

Dny otevřených dveří online

Zavření škol se může jevit jako překážka v uspořádání Dnů otevřených dveří. Ovšem jen do okamžiku, než si uvědomíte, že je můžete uskutečnit online.

Vedle prostředí školy chtějí návštěvníci Dnů otevřených dveří poznat, jak to na dané škole funguje, od přístupu vedení školy a učitelů až po organizaci aktivit a vzdělávání. Budoucí žáci se pak touží potkat se svými o pár let staršími vrstevníky, kteří na škole studují, aby se od nich dozvěděli, jak to tam opravdu chodí.

Více zde.

Povídání o vánočních tradicích v angličtině s využitím ozobotů

Článek ukazuje, jak může učitel s využitím robotické pomůcky zábavným způsobem procvičit se žáky používání přítomného času prostého v angličtině a propojit výuku angličtiny s vlastivědou (téma vánoční zvyky). Popisovaná aktivita rozvíjela čtenářskou, matematickou i digitální gramotnost.

Učitelka dala žákům čtvrté třídy na rozmyšlenou, jaké tradice vázané k adventu a Vánocům existují v jejich rodině (ať už se jednalo o klasické tradice, nebo o tradice konkrétní rodiny, která si na štědrý večer raději uvaří špagety a stromeček zdobí v lese mrkvemi a jablíčky pro zvířata). Žáci se hlásili s návrhy a s pomocí učitelky si na internetovém vyhledávači i v knižním vydání slovníku dohledávali anglická slovíčka, aby své tradice dokázali popsat anglicky.

Více zde.

Jak na Google Classroom ve 2. ročníku ZŠ

Zvládnout záludnosti distanční výuky je výzvou nejen pro učitele, ale i pro jejich žáky. Ti nejmladší se s digitálními technologiemi teprve učí pracovat, a tak seznámení s pravidly komunikace a s online prostředím, ve kterém se mají učit, je důležitou podmínkou jejich zapojení do výuky. Text popisuje, jak postupovala učitelka 2. ročníku a přiložen je i „obrázkový“ návod, který pro své žáky vytvořila.

První online hodiny byly věnovány zavedení pravidel komunikace. Děti se musely osmělit a zvyknout si na komunikaci formou videokonference. Pro tento účel na úvodní hodině mohly ukázat spolužákům své hračky či domácí mazlíčky, díky čemuž měly větší zájem se do videokonference aktivně zapojit. Velkou pomocí, aby se žáci lépe soustředili na online výuku, bylo používání sluchátek, která jednak zlepší kvalitu zvuku a zároveň odcloní ruchy z domácnosti. Děti se musely naučit, že při výuce komunikují s učitelem a se spolužáky, nikoli s členy rodiny.

Více zde.

 

(Zdroj obrázku: GRAHAM, Jason. flickr.com: Grade 2 learning coding with #ozobot They are using Ozobots for learning the language of directions #jisedu [online]. 2019-10-30 [cit. 2020-11-26]. Dostupný pod licencí CC-BY na WWW: <https://www.flickr.com/photos/jasongraham99/48983889507/>.)