Aktuality z Metodického portálu RVP.CZ (12/2020)

Aktuální vzdělávací příspěvky z Metodického portálu RVP.CZ

Metodický portál RVP.CZ slouží jako základní online metodicko-didaktická podpora učitelům. Nabízí zdarma zajímavé a inspirativní materiály do výuky napříč vzdělávacím systémem. Aktuálně si vás dovolujeme upozornit na následující příspěvky:

Jsou žáci připraveni uspět v propojeném světě?

Zpráva o výsledcích modulu, který v PISA 2018 bez naší účasti ověřoval globální kompetence.

Celkově 82 % žáků uvedlo, že považují lidi jiných kultur za rovnocenné lidské bytosti, 85 % je přesvědčeno, že imigranti mají mít stejné právo se vzdělávat. Dívky všech zemí vykazují vyšší míru respektu k jiným lidem než chlapci. Totéž platí pro žáky, kteří mají imigrantské kořeny, na rozdíl od domorodců. Projevil se významný vliv rodičů na postoje žáků.

Více zde.

Psaní jednoduchých textů v cizím jazyce, aplikace Classroomscreen

Při vytváření dovednosti psát v cizím jazyce texty v elektronické podobě je důležité, aby zadání byla proveditelná, nebyla časově příliš náročná a dávala žákům prostor k vyjádření a sdílení svých názorů, jakmile jim toto jejich úroveň zvládnutí cizího jazyka umožní.

Když mohou nejen psát, ale zapojit i jiný způsob vyjádření, například kreslení, píšou obvykle mnohem ochotněji a kvalita jejich písemného projevu bývá vyšší.

Více zde.

Falešné účty veřejných osobností na sociálních sítích

Je nezpochybnitelným faktem, že na sociálních sítích existuje nepřeberné množství falešných účtů. Jak se vyvarovat toho, aby člověk nenaletěl na tyto falešné účty? V této lekci se zaměříme právě na existenci těchto účtů, pokusíme se žáky naučit rozpoznávat tyto účty a nabádat je k větší kontrole toho, co lajkují či sdílejí.

Každá skupina žáků dostane za úkol, aby během 10 minut nalezla na sociálních sítích Facebook, Instagram, Twitter či TikTok co nejvíce falešných účtů reálných známých osobností, především politiků, herců či influencerů. Žáci si mohou vybrat, kterou síť upřednostní, měli by ovšem minimálně dvě až tři vyzkoušet.

Více zde.

 

(Zdroj obrázku:stokpic. Pixabay.com: [online]. [cit. 2020-12-16]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/photos/hands-world-map-global-earth-600497/>.)