Aktualizovaná verze Dávej kyber se brzy otevře veřejnosti

Autor: Veronika Němcová Publikováno: 31. ledna 2022 31.01.2022

Aktualizace on-line kurzu „Dávej kyber“ pro učitele jako společný výsledek činnosti MŠMT a NÚKIB.

Primárně je kurz určen pedagogickým pracovníkům, může být ale přínosný také pro ostatní zaměstnance škol, tedy nepedagogické pracovníky. Kurz si klade za cíl zvýšit osobní zodpovědnost uživatelů digitálních technologií a internetu a je kontextuálně zasazený do školního prostředí, do on-line výuky a digitálního života žáků. On-line kurz se soustředí na hlavní problémy spojené s kyber­prostorem, se kterými se učitelé ve školách setkávají. Seznámí Vás s nežádoucími jevy, které se ve výuce nebo třídním kolektivu objevují a poradí Vám, jak jim předcházet nebo jak je řešit. Obsah se tedy zaměřuje na přímou pedagogickou praxi a obsahuje návodné příběhy doporučení a tipy, které probíraná témata spojují se školní realitou.

V kurzu můžete nalézt témata určená např. přímo pro učitele, viz náhled oblastí níže.

Ke kurzu je možné se opakovaně vracet a jeho strukturovanost by Vám měla napomoci v nabytí nových znalostí.

Kurz navazuje na další aktivity umístěné na webových stránkách osveta.nukib.cz. Veřejnosti bude zpřístupněn v úterý 1.2. 2022 zde.

Kontaktní osoba v případě dotazů: Veronika Němcová.