Kybernetická bezpečnost je pro nás všechny zásadním problémem: kybernetická rizika jsou na předním místě celosvětového seznamu globálních hrozeb. Není proto pochyb o tom, že EU investuje do řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti stále významnější částky. I když můžeme mít mnoho pokročilých systémů ochrany, budou fungovat pouze tehdy, máme-li lidi, kteří vědí, jak je používat. 

Mnoho z nás ví, že v EU i ve světě panuje značný nedostatek kvalifikovaných odborníků na kybernetickou bezpečnost. Jedna studie odhaduje, že Evropa by se mohla do příštího roku potýkat s nedostatkem 350,000 odborníků v oblasti kybernetiky. Děláme vše, co je v našich silách, abychom tento problém vyřešili. Co je však nejlepší?

Mnoho lidí se specializuje na univerzitu a poté v této oblasti pracuje. V Evropě je nyní více než 100 mistrů kybernetické bezpečnosti. Prosazujeme také větší kybernetickou bezpečnost v „pravidelných“ studiích IT. 

Univerzity poskytují vědecké vzdělání. Jejich cílem je vybudovat pevné základy pro důkladné pochopení kybernetické bezpečnosti během celé kariéry člověka. Proto jsou často interdisciplinární a celostní. To znamená, že se nemohou vždy plně zaměřit na úplnou přípravu lidí na současný trh práce. 

Aby mohl odborník pracovat s nejnovějšími nástroji (specifickými pro prodejce), často potřebuje specializovanou odbornou přípravu. Jedním z řešení by bylo, aby takovou odbornou přípravu poskytovali zaměstnavatelé, ale mohou se zdráhat. Pracovníci v oblasti kybernetické bezpečnosti mají vysokou poptávku, takže některé z nejobtížnějších je udržet. Co když společnost investuje hodně do vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti, ale poté se přestěhuje k konkurentovi? 

V Evropské komisi hledáme s našimi partnery kreativní řešení. Zaprvé se touto otázkou zabýváme na úrovni vysokoškolského vzdělávání.  

„Cílíme posílit spolupráci mezi univerzitami a podniky, která povede ke vzájemnému učení a sdružování zdrojů. Podporujeme nové magisterské programy v oblastech, kde ještě není dostatek, jako je bezpečnost již od návrhu.“

Na úrovni odborné přípravy je aktivní i Komise. Poskytujeme například finanční podporu na „kybernetická rozpětí“: praktická prostředí, v nichž jsou situace simulovány vysoce realistickým způsobem. To umožňuje někomu získat rychlé praktické zkušenosti a zahrnuje podporu kyberprostorů v klíčových oblastech, jako jsou energetické sítě a letectví. 

A konečně není vždy proveditelné, aby každá organizace najala odborníka na kybernetickou bezpečnost. Některé malé podniky mají pouze všeobecné odborníky v oblasti IT. Tito lidé musí být stále schopni chránit své systémy.  

„Komise podporuje zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci směrem ke kybernetické bezpečnosti.“

Mnoho organizací podporovaných EU nabízí kurzy pro všeobecné odborníky v oblasti kybernetiky: dobrým příkladem je CyberWiser.eu. 

Prostřednictvím všech těchto opatření Komise přispívá k řešení dovedností v oblasti kybernetické bezpečnosti. Současný měsíc kybernetické bezpečnosti je navíc skvělou příležitostí ke zdůraznění toho, co EU nabízí v oblasti dovedností v oblasti kybernetické bezpečnosti, a ke zvýšení povědomí o kybernetické bezpečnosti obecně. 

O Miguel Gonzalez-Sancho 

Miguel González-Sancho je od července 2018 vedoucím oddělení „Technologie a budování kapacit v oblasti kybernetické bezpečnosti“ v Evropské komisi, kde pracuje již více než 20 let, zejména na politických návrzích, jakož i na výzkumných a inovačních programech se zaměřením na sociální a hospodářský dopad digitálních technologií. Mezi jeho předchozí povinnosti patří vedoucí oddělení pro elektronické zdravotnictví, dobré životní podmínky a stárnutí; Vedoucí oddělení pro administrativu a finance; Zástupce vedoucího oddělení pro koordinaci politik; Zástupce vedoucího oddělení pro technologie a sociální začleňování a člen kabinetu místopředsedy Evropské komise. Miguel má titul v oboru právo, obchodní správa, mezinárodní vztahy a evropské politiky. 

@ Gorodenkoff – stock.adobe.com

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz.

Líbil se Vám náš článek? Podělte se o něm se světem