Evropská komise oznámila ambiciózní cíl, který počítá s tím, že do roku 2030 bude v Evropě pracovat 20 milionů IT odborníků. Tuto iniciativu by měli všichni přivítat, protože rozvoj a využití nových technologií, jako je umělá inteligence (AI), robotika a blockchain, bude možné pouze s odpovídajícím IT know-how, které tyto procesy podpoří.

Existuje mnoho přístupů, jak se můžeme snažit tohoto cíle dosáhnout. Patří mezi ně zvyšování kvalifikace a rekvalifikace zaměstnanců z jiných prostředí, přilákání rozmanitější skupiny obyvatel a rozvoj vysoce kvalitních vzdělávacích programů a učňovské přípravy. Nemusíme znovu vynalézat kolo, ale spíše se postarat o sdílení osvědčených postupů a zároveň o rozšiřování úspěšných opatření prostřednictvím iniciativ, jako je Koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa a Platforma DSJP.

“Přestože je zvyšování počtu IT odborníků nezbytné, evropské vlády, sociální a vzdělávací systémy se musí zaměřit nejen na kvantitu, ale také na kvalitu souboru dovedností IT pracovníků a na opatření potřebná k dosažení této kvality.”

Zaměření na kvalitu kompetencí pracovníků v oblasti IT

Můžeme se například zamyslet nad netechnickými důsledky práce vývojáře technologií umělé inteligence. Etické aspekty umělé inteligence a potenciální předpojatost jsou důležitými a často diskutovanými tématy a mnozí, včetně poslanců Evropského parlamentu, vyzývají k větší regulaci, která by zabránila potenciálně diskriminačním algoritmům. Kromě vývoje takových nových regulačních opatření musí Evropa také investovat do IT odborníků, kteří chápou rozsah a rizika spojená s jejich vývojářskou prací a to, jak přesahují čistě technické aspekty. Vývojáři by měli být schopni odkazovat na existující osvědčené postupy a pokyny a být si vědomi společenské odpovědnosti související s jejich produktem, aby mohli vytvářet eticky vyvážená řešení, která koncovému uživateli přinesou skutečnou hodnotu. Musí se také zavázat k neustálým revizím těchto řešení, stejně jako ke sledování nově vznikajících výzev a jejich začlenění do své práce.

Spolupráce je klíčem k podpoře vysokých standardů profesionality

Takové profesionální chování a kompetence by se neměly omezovat pouze na pracovníky v odvětví informačních technologií. Zapojit by se měli všichni relevantní aktéři: zaměstnavatelé, sociální partneři i poskytovatelé vzdělávání a odborné přípravy by měli usnadnit dostupné a vhodné příležitosti k profesnímu růstu.

Tento společný přístup již vyvíjí Evropský výbor pro normalizaci (CEN) zveřejněním evropského rámce e-kompetence (e-CF), který již podpořil řadu společností v Evropě při popisu stávajících a potřebných profilů v oblasti IT a při organizaci činností zaměřených na zvyšování kvalifikace jejich zaměstnanců. V současné době CEN plánuje vydání nového etického meta-rámce na rok 2022.

Závěrem lze říci, že Evropa musí vyvinout společné úsilí, aby se vypořádala s výzvami profesionalizace pracovníků v oblasti IT, úsilí, které bude vycházet ze společných norem a do něhož se zapojí celá řada zúčastněných stran, aby se podpořil rozvoj vysoce kvalifikovaných, inovativních, ale i odpovědných a zodpovědných odborníků v oblasti IT.

“Potřebujeme pracovníky v oblasti IT, kteří jsou uznáváni jako vysoce kvalifikovaní a kompetentní ve svých oborech a kteří si zaslouží důvěru koncových uživatelů v produkty a služby založené na IT, jakož i v digitální přechod jako celek.” Jakub Christoph, generální tajemník, ITPE

O profesionalitě v oblasti IT a ITPE

Více informací o práci, která se věnuje profesionalitě v oblasti IT, najdete v politickém dokumentu ITPE o hledání nejlepší pracovní síly v oblasti IT pro přechod Evropy na digitální technologie.

IT Professionalism Europe (ITPE) je síť zúčastněných stran, které se zasazují o rozvoj IT profesionality. Síť zahrnuje odborníky z veřejného i soukromého sektoru z rozhodujících oblastí IT, včetně politiky, standardů, lidských zdrojů a řízení IT, a také vzdělávací a školicí instituce a další dodavatele služeb, kteří podporují IT profesionalitu.

@ Framestock – stock.adobe.com

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz.

Líbil se Vám náš článek? Podělte se o něm se světem