Evropská komise oznámila ambiciózní cíl, aby do roku 2030 mělo v rámci evropské pracovní síly 20 milionů odborníků na IT. Tuto iniciativu by měli všichni uvítat, neboť vývoj a využívání vznikajících technologií, jako je umělá inteligence, robotika a blockchain, bude probíhat pouze za pomoci vhodného know-how v oblasti informačních technologií na podporu těchto procesů.

Existuje mnoho přístupů k tomu, jak můžeme usilovat o dosažení tohoto cíle. Patří mezi ně zvyšování kvalifikace a rekvalifikace zaměstnanců z jiných prostředí, přilákání rozmanitější populace a rozvoj vysoce kvalitních vzdělávacích programů a učňovské přípravy. Nemusíme znovu objevovat kolo, ale spíše zajistit sdílení osvědčených postupů a zároveň rozšiřovat úspěšná opatření prostřednictvím iniciativ, jako je Koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa a Platforma.

„Ačkoli je zvýšení počtu odborníků v oblasti informačních technologií zásadní, evropské vlády, sociální a vzdělávací systémy se musí zaměřit nejen na kvantitu, ale také na kvalitu souboru dovedností pracovníků v oblasti IT a na opatření nezbytná k zajištění této kvality.“

Zaměření na kvalitu kompetencí pracovníků v oblasti IT

Můžeme například uvažovat o netechnických dopadech práce vývojáře technologií umělé inteligence. Důležitými tématy, o nichž se často diskutuje, jsou etické aspekty umělé inteligence a potenciální předpojatost a mnoho z nich, včetně poslanců Evropského parlamentu, vyzvalo k větší regulaci s cílem zabránit potenciálně diskriminačním algoritmům. Kromě vypracování těchto nových regulačních opatření musí Evropa rovněž investovat do odborníků v oblasti informačních technologií, kteří chápou rozsah a rizika spojená s jejich vývojovou činností a jak jdou nad rámec čistě technických aspektů. Vývojáři by měli mít možnost odkazovat na stávající osvědčené postupy a pokyny a být si vědomi společenské odpovědnosti související s jejich produktem, vytvářet řešení, která jsou eticky vyvážená a přinášejí skutečnou hodnotu konečnému uživateli. Musí se rovněž zavázat k soustavným revizím těchto řešení, jakož i k tomu, aby sledovaly nově vznikající výzvy a začlenily je do své práce.

Spolupráce má zásadní význam pro podporu vysokých standardů profesionality

Toto profesionální chování a způsobilost by se neměly omezovat pouze na pracovníky v odvětví IT. Měl by být zapojen každý příslušný aktér: zaměstnavatelé, sociální partneři, jakož i poskytovatelé vzdělávání a odborné přípravy by měli usnadnit dostupné a vhodné příležitosti pro profesní růst.

Tento společný přístup již vyvíjí Evropský výbor pro normalizaci (CEN) zveřejněním evropského rámce e-kompetence (e-CF), který již podpořil řadu společností v celé Evropě při popisu stávajících a potřebných profilů IT a organizaci činností zaměřených na zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců. Evropský výbor pro normalizaci (CEN) v současné době plánuje zveřejnění nového etického metarámce v roce 2022.

Závěrem lze říci, že Evropa potřebuje společné úsilí, aby mohla čelit výzvám spočívajícím v profesionalizaci pracovní síly v oblasti IT, což je úsilí, které vychází ze společných norem a zahrnuje celou škálu zúčastněných stran, s cílem podpořit rozvoj vysoce kvalifikovaných, inovativních a odpovědných odborníků v oblasti IT.

„Potřebujeme pracovní sílu v oblasti IT, která je uznávána jako vysoce kvalifikovaná a autoritativní ve svých oborech a která si zaslouží důvěru koncových uživatelů v produkty a služby založené na informačních technologiích, jakož i v digitální transformaci obecně.“

O profesionalitě v oblasti IT

Více informací o práci v oblasti profesionality v oblasti IT naleznete v politickém dokumentu ITPE o budování nejlepších pracovníků v oblasti IT s cílem zajistit digitální transformaci Evropy.

IT Professionalism Europe (ITPE) je síť zúčastněných stran, které se zavázaly k rozvoji profesionality v oblasti IT. Síť zahrnuje odborníky z veřejného a soukromého sektoru z kritických oblastí IT, včetně politiky, norem, řízení lidských zdrojů a IT, jakož i vzdělávání, odborné přípravy a dalších poskytovatelů služeb, kteří podporují profesionalitu v oblasti IT.  

@ Framestock – stock.adobe.com

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz.

Líbil se Vám náš článek? Podělte se o něm se světem