V posledních několika letech se často diskutuje o tom, jaké pracovní úkony či celé pracovní pozice nahradí roboti. To se však spíše týká automatizovaných činností. Robot snadno zprocesuje data, ale nevyjedná vám nové zakázky, nerozhodne za vás a neprojeví empatii k zákazníkovi. Mezi v současnosti nejvíce poptávané dovednosti patří podle Světového ekonomického fóra flexibilita a umění přizpůsobit se změnám, ochota učit se nové věci, self-management a práce v týmu.  

Mezi nejrychleji rostoucí dovednosti patří také digitální dovednosti, vnímání souvislostí a mezioborových vztahů, dovednost vnímat potřeby druhých a umět o nich komunikovat a také učit se samostatně něco nového a opustit rutinu a nefunkční postupy.

Dovednosti budoucnosti podle českých zaměstnavatelů​

Nejvíce poptávané dovednosti roku 2020​​

 • Přizpůsobit se změnám​
 • Digitální dovednosti ​
 • Flexibilita a kreativita​
 • Ochota učit se nové věci ​
 • Práce v týmu ​
 • Umět se rozhodnout

Nejrychleji rostoucí dovednosti – predikce 2030​

 • ​Digitální dovednosti ​
 • Vnímání souvislostí a mezioborových vztahů ​
 • Vnímat potřeby druhých ​a umět o nich komunikovat ​
 • Učit se samostatně něco nového ​a také opustit rutinu a nefunkční postupy

Většina z deseti současných nejžádanějších pracovních dovedností vůbec není vázána na obor ani oblast práce. Zahrnují v sobě kombinaci dovedností, které souvisejí například s podnikavostí.

Jsou to: 

 • Umět se rozhodovat
 • Přinášet nové nápady
 • Schopnosti aktivního učení
 • Učení se novým strategiím
 • Hodnocení situace a sebehodnocení
 • Řešení problémů
 • Monitorování a analýza systémů
 • Kritické myšlení
 • Management lidských zdrojů a sociální vliv
 • Flexibilita, odolnost vůči stresu

Trh práce se v průběhu času mění, vznikají nové specializace, nová povolání. Před deseti lety např. neexistovaly profese, jako dispečer dronového provozu, SEO specialista nebo producent online konferencí. Pandemie vznik nových povolání a profesí a další změny na trhu práce ještě urychlila. Uchazeči o tato nová povolání se na ně sice cíleně nepřipravovali v průběhu svého vzdělávání, ale díky kombinaci potřebných dovedností uvedených výše se byli schopní vše potřebné naučit.

Kam si zaznamenat své dovednosti? 

Své dovednosti si můžete postupně zaznamenávat do profilu Europassu do části nazvané Moje dovednosti.

Moje dovednosti

Článek byl v plném znění převzat ze stránky https://europass.cz/rady-a-tipy/jake-dovednosti-budou-v-budoucnu-potreba.

Líbil se Vám náš článek? Podělte se o něm se světem