Rostoucí význam, rozsah a dopad debat o umělé inteligenci v Evropě je nezpochybnitelný. Zejména s blížícím se oficiálním přijetím zákona Evropské unie o umělé inteligenci se vzdělávání v oblasti umělé inteligence stává zásadním prvkem pro státy i obyvatele evropských zemí i mimo ně.

Francie například rychle zařadila výzkum a vzdělávání v oblasti umělé inteligence mezi své priority a zveřejnila významné výzvy k předkládání žádostí o financování, jako je projekt “Dovednosti a řemesla budoucnosti”, v němž uspěla Sorbonská univerzita v Paříži, která od francouzské národní agentury pro výzkum získala téměř 7 milionů eur. Cílem tohoto financování je předvídat, jaká pracovní místa a dovednosti budou v budoucnu v oblasti umělé inteligence zapotřebí, a podpořit vzdělávací instituce v přípravě oborů a studijních programů, které budou připravovat odborníky v oblasti umělé inteligence, kteří budou dobře připraveni na tyto potřeby reagovat.

Umělá inteligence ve vysokoškolském vzdělávání v EU: Aliance 4EU+

Jak tento rostoucí význam umělé inteligence vypadá v kontextu evropského vysokoškolského vzdělávání a jaké přístupy jsou nezbytné k dosažení budoucích výsledků v oblasti umělé inteligence? 

Jedním z důležitých znaků bohatství evropského vysokoškolského vzdělávání je spolupráce. Sorbonská univerzita má to štěstí, že díky mnohostranné a mezioborové práci evropských univerzit může využívat široké škály příležitostí v oblasti výzkumu a vzdělávání. Jedním z hlavních motorů těchto příležitostí je pro nás Aliance 4EU+, kterou tvoří sedm evropských univerzit se společnými hodnotami, mezi něž patří multidisciplinarita, snaha o inovace a podpora otevřené vědy.

Činnosti aliance vycházejí ze čtyř stěžejních cílů, včetně stěžejního cíle č. 3: “Digitalizace, modelování a transformace”, do kterého jsme pevně zapojeni. Tato vlajková loď zahrnuje řadu pozitivních iniciativ pro rozvoj vzdělávání v oblasti umělé inteligence, včetně vytváření společných magisterských titulů a společných kurzů. Tento přístup integrované spolupráce umožňuje, aby v centru vzdělávacích programů fungovala interdisciplinarita, která je klíčovou hnací silou inovací.

“Thinking AI” – pohled do budoucnosti

“Thinking AI”, nový online otevřený kurz vyvinutý SCAI (Sorbonne Center for Artificial Intelligence) a aliancí 4EU+, je jen jedním z příkladů tohoto přístupu. Je bezplatný a otevřený pro každého, přičemž je zajímavý zejména pro studenty magisterského studia a doktorandy, a vybízí k seznámení se s etickými, sociologickými a právními důsledky technologií umělé inteligence. Kurz zahrnuje 11 online lekcí vedených uznávanými odborníky na umělou inteligenci ve flexibilním formátu, který umožňuje snadnější přístup.

Aktivity, jako je “Thinking AI”, jsou nesmírně důležité, protože účastníkům nabízejí prostředky, které se v budoucnu stanou nepostradatelnými: například datovou gramotnost a kritické myšlení.

I když je tento vývoj nepochybně krokem správným směrem, jedná se o první krok.

Abychom skutečně zaručili, že naši budoucí studenti umělé inteligence budou schopni čelit výzvám a složitostem oboru za deset, dvacet, padesát let, musíme nejprve pokročit v interdisciplinaritě a uznat ji jako základní aspekt budoucích akademických programů. Vedle tohoto úsilí bychom se měli více zaměřit také na intersektoralitu, a to například zapojením externích firem do vzdělávacích projektů.

Jedním z takových příkladů je program SOUND.AI Sorbonské univerzityfinancovaný z fondu MSCA COFUND, který podporuje excelenci ve vzdělávání a nabízí podporu v kariérním rozvoji doktorandů.

Je zřejmé, že budoucí potřeby umělé inteligence nelze uspokojit samostatně. Instituce musí rozšířit nejen síť svých spolupracovníků, ale také své perspektivy.

O autorovi článku

Po doktorátu v oboru digitálních humanitních věd na Sorbonské univerzitě se Xavier Fresquet v roce 2019 podílel na založení centra umělé inteligence Sorbonské univerzity SCAI. Nyní je zástupcem ředitele SCAI a jako výzkumný inženýr rozvíjí výzkum v oblasti muzikologie a aplikované umělé inteligence.

O Sorbonské univerzitě

Sorbonská univerzita je multidisciplinární univerzita světové úrovně, zaměřená na výzkum. Nachází se v centru Paříže, má regionální působnost a usiluje o úspěch svých studentů a o řešení vědeckých výzev 21. století. Díky svým 55 300 studentům, 6 400 akademickým a partnerským výzkumným pracovníkům a 3 600 administrativním a technickým pracovníkům, kteří ji každodenně realizují, podporuje Sorbonská univerzita rozmanitost, kreativitu, inovace a otevřenost světu.

© pickup – stock.adobe.com

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz.

Líbil se Vám náš článek? Podělte se o něm se světem