S rozvojem technologií stále více učitelů začleňuje do výuky nástroje umělé inteligence, které mají žáky zaujmout a zlepšit jejich zážitek z učení.

Chcete do svých hodin začlenit nejmodernější nástroje umělé inteligence? Vzhledem k jejich velkému množství může být obtížné zjistit, kde začít. Proto jsme si dovolili vybrat pro vás pár těch opravdu špičkových, které můžete se svými studenty prozkoumat:

1️⃣ BrainPOP

Vzdělávací platforma, která nabízí širokou škálu animovaných videí a her na různá témata, včetně přírodních i společenských věd a technologií. Obsahuje funkce poháněné umělou inteligencí, jako jsou kvízy, které se přizpůsobují vzdělávacím potřebám studentů, a personalizovaná doporučení pro další výuku.

2️⃣ Stable Diffusion 2

Aplikace, která převádí textové zadání na obrázky. Na rozdíl od známé Dall-E 2 je její zdrojový kód veřejně dostupný a aplikaci lze stáhnout a nainstalovat na váš počítač.

3️⃣ Scratch

Blokový programovací jazyk určený speciálně pro mladé studenty. Umožňuje studentům vytvářet interaktivní příběhy, hry a animace a lze jej použít k seznámení studentů se základními koncepty programování a informatického myšlení.

4️⃣ Lumen5

Nástroj pro generovaná videa umělou inteligencí. Pomocí jednoduchého rozhraní “drag and drop” může sloužit třeba k tvorbě vzdělávacího obsahu.

5️⃣ Cozmo

Robot poháněný umělou inteligencí, kterého lze naprogramovat tak, aby plnil širokou škálu úkolů, jako je hraní her, rozpoznávání obličejů a provádění jednoduchých úkonů. Lze jej použít k výuce studentů o robotice a o tom, jak lze umělou inteligenci využít k ovládání fyzických zařízení a interakci s nimi.

6⃣️ OpenAI GPT-3

Jde o výkonný jazykový model, který vám pomůže generovat text a třeba tak i propojit různé školní předměty. Umí například psát prózu, poezii, a dokonce i počítačový kód. Odpoví i na otázky ze zeměpisu či přírodopisu. Navíc se stále učí, takže pak správnost odpovědí můžete porovnat společně s vaším učitelem!

Díky svým schopnostem zpracování přirozeného jazyka dokáže analyzovat a generovat text z různých zdrojů, včetně textových, zvukových a vizuálních dat.


Prozkoumejte tyto nástroje umělé inteligence a zjistěte, jak vám mohou pomoci zapojit žáky a zlepšit jejich zážitky z učení!

Líbil se Vám náš článek? Podělte se o něm se světem