Dnešek představuje významný krok vpřed při odstraňování rozdílů v digitálních dovednostech v Evropě. Společně se zúčastněnými stranami a vnitrostátními partnery uvádíme Platformu pro digitální dovednosti a pracovní místa v život. Po měsících příprav a dolaďování vyzýváme společenství, aby jej využívalo, využívalo jej a posílilo. Společně chceme tento internetový nástroj přeměnit v jednotné kontaktní místo, které slouží studentům, podnikům, uchazečům o zaměstnání, zaměstnancům, digitálním odborníkům, tvůrcům politik a všem, kdo chtějí zlepšit své digitální dovednosti.

42 % Evropanů nemá ani základní digitální dovednosti. Na trhu práce chybí miliony odborníků na kybernetickou bezpečnost, umělou inteligenci, cloud computing, vysoce výkonnou výpočetní techniku a další digitální oblasti. I když evropské a vnitrostátní úsilí o odstranění rozdílů v digitálních dovednostech je dosud roztříštěné. Úspěšná iniciativa z jedné země nebyla příliš často odhalena ve zbytku EU. Příliš mnoho politických opatření a strategií nedosáhlo svého plného potenciálu, protože se do nich nezapojili významní aktéři. Vize se neuskutečnily kvůli nedostatečné spolupráci. Cílem platformy je to změnit.

Tímto virtuálním domovem začleňujeme všechna opatření a iniciativy v oblasti digitálních dovedností v EU do jedné střechy, jak požadují členské státy EU. Platforma by měla přijít s nejlepšími dostupnými internetovými zdroji – ať už hledáte možnost odborné přípravy, osvědčené postupy, zprávy, nejnovější údaje nebo politické strategie.

Platforma je hostitelem aktivní komunity:  bezpečný prostor pro sdílení nápadů a diskusi o projektech; vytváření sítí a hledání podobně smýšlejících partnerů, kteří by mohli rozšířit svou současnou iniciativu nebo začít od nuly jako tým.

Prostřednictvím Nástroje pro oživení a odolnost a programu Digitální Evropa chceme, aby se platforma stala nástrojem, který přeměňuje prohlubování digitálních dovedností ve sdílené a kooperativní úsilí. V zájmu dosažení cílů popsaných ve strategii pro digitální dekádu do roku 2030 jednáme společně:

  • 80 % Evropanů s alespoň základními digitálními dovednostmi
  • 20 milionů zaměstnaných odborníků na digitální technologie

Nezačínáme od nuly. Důležitou strategickou vizi poskytují strategie pro formování digitální budoucnosti Evropy, Evropská agenda dovedností a akční plán digitálního vzdělávání. Koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa sdružuje více než 560 společností, organizací a institucí, které usilují o zlepšení digitálních dovedností svých zaměstnanců, dodavatelů nebo ve své komunitě. Národní koalice spolupracují na řešení nedostatku digitálních dovedností ve 25 zemích EU.

Platforma sdružuje tyto národní koalice za účelem výměny a propagace příležitostí a inspirativních příběhů z jejich zemí. Replikace a rozšiřování úspěšných iniciativ kdekoli v EU bude mnohem snazší a pomůže nám dosáhnout cílů digitální dekády.

Miliony Evropanů potřebují digitální dovednosti. Miliony společností hledají odborníky na digitální oblast. Toto společné úsilí napříč hranicemi a technologickými oblastmi povzbuzované našimi zkušenostmi, know-how a nadšením pomůže lidem a podnikům v Evropě co nejlépe využít digitální transformace.

Otevíráme novou kapitolu v našem úsilí o posílení digitálních dovedností v Evropě. Připojte se k nám na této zajímavé cestě.

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz.

Líbil se Vám náš článek? Podělte se o něm se světem