Dnešní den představuje významný krok na cestě k překonání mezery v digitálních dovednostech v Evropě. Společně se zúčastněnými stranami a národními partnery uvádíme do života Platformu pro digitální dovednosti a pracovní místa.Po měsících příprav a dolaďování zveme komunitu, aby ji používala, využívala a vylepšovala. Společně chceme z tohoto online pomocníka vytvořit komplexní službu, která bude určena studentům, podnikům, uchazečům o zaměstnání, zaměstnancům, digitálním odborníkům, tvůrcům politik a všem, kteří chtějí zdokonalovat své digitální dovednosti.

42 % Evropanů nedisponuje základními digitálními dovednostmi. Na trhu práce chybí miliony odborníků na kybernetickou bezpečnost, umělou inteligenci, cloud, HPC a další digitální oblasti. Přestože je úsilí na evropské i národní úrovni odstranit rozdíly v digitálních dovednostech značné, zůstává zatím rozdrobené. Příliš často se stávalo, že úspěšná iniciativa z jedné země zůstala ve zbytku EU nepovšimnuta. Příliš mnoho politických opatření a strategií nedosáhlo svého plného potenciálu, protože se do nich nezapojili důležití aktéři. Vize se neuskutečnily z důvodu nedostatečné spolupráce. Cílem platformy je tento stav změnit.

Touto virtuální platformou sdružujeme všechny akce a iniciativy v oblasti digitálních dovedností v EU pod jednu střechu, jak požadovaly členské státy EU. Platforma by měla přinést nejlepší dostupné online zdroje na dosah ruky – ať už hledáte možnosti odborné přípravy, osvědčené postupy, novinky, nejnovější údaje nebo politické strategie.

Platforma hostí aktivní komunitu:  bezpečný prostor pro sdílení nápadů a diskusi o projektech, pro navazování kontaktů a hledání podobně smýšlejících partnerů, abyste mohli rozšířit svou stávající iniciativu nebo začít od nuly jako tým.

Díky Plánu pro obnovu a odolnost a programu Digitální Evropa chceme, aby se platforma stala místem, kde se digitální vzdělávání promění ve sdílené úsilí založené na spolupráci. Jednáme společně, abychom do roku 2030 dosáhli cílů popsaných ve strategii Digitální dekáda:

  • 80 % Evropanů s alespoň základními digitálními dovednostmi
  • 20 milionů odborníků na digitální technologie na trhu práce

Nezačínáme od nuly. Strategie Evropa připravená na digitální věk, Evropská agenda dovedností a Akční plán digitálního vzdělávání. Koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa ssdružuje více než 560 společností, organizací a institucí, které jednají ve prospěch rozvoje digitálních dovedností svých zaměstnanců, dodavatelů nebo své komunity. Národní koalice spolupracují na vypořádání se s rozdíly v digitálních dovednostech ve 25 zemích EU.

Platforma propojuje tyto národní koalice, aby si vzájemně předávaly a zveřejňovaly příležitosti a inspirativní příběhy ze svých zemí. Opakování a rozšiřování úspěšných iniciativ kdekoli v EU bude mnohem snazší a pomůže nám dosáhnout cílů Digitální dekády.

Miliony Evropanů si potřebují osvojit digitální dovednosti. Miliony firem hledají digitální odborníky. Toto společné úsilí přesahující hranice a technologické obory podpořené našimi zkušenostmi, know-how a nadšením pomůže lidem a podnikům v Evropě vytěžit z digitální transformace maximum.

Otevíráme novou kapitolu našeho úsilí a podporujeme digitální dovednosti v Evropě. Připojte se k nám a vydejte se na tuto zajímavou cestu.

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz.

Líbil se Vám náš článek? Podělte se o něm se světem