Budoucnost platforem pro učení

Autor: MŠMT Publikováno: 5. května 2022 05.05.2022

Dne 21. 4. 2022 se konala akce pořádaná DEFI (Digital Education Futures Initiative Cambridge), zaměřená na budoucnost platforem pro učení. Akce se zúčastnilo 5 významných osobností, které diskutovaly o různých přístupech k platformám EdTech a stejné vášni pro učení a vzdělávání skrze interakci a samotný dialog.

Prvním z nich byl Ross McGil, učitel a bloger, který pracoval na středních školách v Londýně. Jeho blog @TeacherToolkit navštívilo za posledních 15 let přes 16 milionů učitelů z celého světa. Dnes spolupracuje s žáky, učiteli a vedením škol po celém světě a podporuje výuku a prevenci duševního zdraví učitelů.

Iman Beoku-Betts byla další přednášející a ve své prezentaci se zaměřila na EdTech Hub. Iman je analytičkou společnosti Open Development and Education a pracuje jako vedoucí pro Sierra Leone v EdTech Hub. EdTech Hub je globální výzkumné partnerství. Jejich cílem je posílit postavení lidí tím, že jim poskytnou informace, které potřebují k rozhodování o začlenění technologiích ve vzdělávání. Tohoto cíle chtějí dosáhnout kombinací výzkumu, inovací a technické pomoci. Zaměřují se na země západní Afriky (Ghana, Sierra Leone), východní Afriky (Keňa, Tanzanie) a jižní Asie (Bangladéš, Pákistán). Vytyčili si pět tematických oblastí, do kterých se řadí: profesní rozvoj učitelů, digitální personalizované učení, účast a zasílání zpráv, data pro rozhodování, vzdělávání dívek a technologie. Jejich vizí je zlepšit výsledky učení pro všechny děti v zemích s nízkými a středními příjmy.

Třetí zúčastněnou je Genevieve Stahl. Jedná se o bývalou učitelku přírodních věd, která odešla pracovat do EdTech startupu, kde vytvořila výukovou aplikaci pro studenty. Aplikace Socratic vyhrála v roce 2018 nejlepší aplikaci roku na Google Play a později byla koupena samotných Googlem. Nyní pracuje jako produktová manažerka a vytváří nové adaptivní výukové sady cvičení, v Google for Education. Cílem je umožnit pedagogům a studentům učit, učit se a spolupracovat odkudkoli. Jedná se o poskytování vzdělávacích technologií, které mohou rozšířit schopnosti pedagogů a usnadní přístup ke vzdělání pro studenty.

Posledními přednášejícími byli Patrick Carmichael a Alison Twiner. Patrick Carmichael je generálním ředitelem CamTREE. Původním povoláním učitel, který pracoval v oblasti vzdělávání učitelů a výzkumu ve vzdělávání. Jeho nejnovější výzkum zkoumal, jak by systémy vysokoškolského vzdělávání mohly reagovat na měnící se svět práce. Alison Twiner je výzkumná pracovnice týmu DEFI CamTREE. Zajímá se o výzkum a vývoj ve vzdělávání za pomoci různých digitálních technologií. Je také členkou Cambridge Educational Dialogue Research Group (CEDiR). CamTREE je globální online platforma, která podporuje pedagogy, aby přemýšleli o své praxi, rozvíjeli a sdíleli ji, prostřednictvím zapojení do výzkumu v jejich vlastním vzdělávacím prostředí.

Zdroje: