Centrum kybernetické bezpečnosti plánuje poskytnout 1 000 knížek Kyberpohadek mateřským školám zdarma.

Autor: Josef Strelec, ředitel Centra kybern​etické bezpečnosti Publikováno: 6. října 2022 06.10.2022

Virtuální prostředí se nevyhýbá ani těm nejmenším. Z toho důvodu se Centrum kybernetické bezpečnosti, z. ú. rozhodlo vydat knihu Kyberpohádek, která se snaží předškolním dětem zábavnou formou pomocí známých pohádek představit rizika kybernetického světa a také doporučení, jak se v tomto světě chovat.

Kniha Kyberpohádek je od 4. 10. 2022 všem zájemcům volně k dispozici.

Kniha Kyberpohádek zahrnuje 6 kyberpohádek. Součástí knihy je i terminologický slovník, který obsahuje vysvětlení odborných pojmů. Byly také vytvořeny Metodické listy, které mají pomoci učitelům při seznamování dětí s problematikou kybernetické bezpečnosti.

Projekt cílí na vzdělávání dětí ve věku 4-6 let v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Jedním z cílů projektu Kyberpohádek je poskytnout knihu Kyberpohádek zdarma 1 000 mateřských škol. V průběhu měsíců listopad a prosinec dojde k pilotnímu vyzkoušení Kyberpohádek na několika mateřských školkách. Vlastní rozeslání knih Kyberpohádek je plánováno od ledna 2023.

K projektu Kyberpohádek lze více nalézt na www.kyberpohadky.cz, kde je kniha Kyberpohádek a metodické listy volně k dispozici ke stažení od 4.10.2022. Na těchto webových stránkách lze nalézt rovněž audio nahrávky těchto pohádek. Pohádky jsou zdarma ke stažení na webu www.kyberpohadky.cz či na stránkách partnerů, tedy webu Vodafonu a NÚKIB.

Vydání knihy Kyberpohádek je součástí měsíce kybernetické bezpečnosti (European Cyber Security Month).

Kmotry Kyberpohádek se stali:

Tisková zpráva ze křtu knihy Kyberpohádek