Europe CodeWeek 2019

Autor: DigiKoalice Publikováno: 20. března 2020 20.03.2020

7. ročník Evropského týdne programování trhl rekord!

Neustálé změny, inovace, nové trendy a digitalizace napříč všemi spektry aktivit nám někdy dávají pěkně zabrat. Patří však k dnešní době, a proto je nutné se s nimi naučit pracovat. Právě iniciativa podporovaná Evropskou komisí a ministerstvy školství zemí EU, Evropský týden programování – CodeWeek, si klade za cíl zábavnou a aktivní formou přiblížit digitální technologie celé společnosti. Základem je pochopení principu programování, které je klíčem k přizpůsobivosti inovacím a rozvoji dovedností, které nám pomáhají s novými myšlenkami pracovat. Toto hnutí, tvořené dobrovolníky, které se v říjnu 2019 uskutečnilo již posedmé, slavilo velký úspěch co do počtu zúčastněných i co do nabídky aktivit.

Claire Bury, zástupkyně generálního ředitele pro digitální aktivity v rámci EU, ve svém článku hodnotí Evropský týden programování jako zdařilý nástroj, který přináší možnost rozvoje digitálních dovedností všem lidem napříč celou Evropou. Zmiňuje fakt, že třetina států EU již má či plánuje mít povinnou výuku informatického myšlení od primárního stupně vzdělávání. Na závěr shrnuje čtyři body plynoucí z uskutečněné akce:

  1. Existující komunita, která byla v rámci Evropského týdne programování vytvořena, resp. propojena, je důkazem toho, že je možné sdílet poznatky o nových technologiích a z těchto nových informací profitovat.
  2. Celých 49 % zapojených tvořily ženy, což je skvělý výsledek a projev zájmu ze strany žen, který snad povede k vyrovnání nerovného genderového složení v technologických oborech.
  3. V rámci připravovaného projektu EU Digitální Evropa má být vymezeno 9,2 mld. EUR do pokročilých technologií, jakými jsou robotika, 3D tisk a umělá inteligence. Na tyto technologie byl v tomto ročníku v rámci Evropského týdne programování kladen velký důraz. Cílem těchto aktivit je dostat Evropu do popředí v oblasti inovací a vytvořit jednotný digitální trh.
  4. Klíčovým předpokladem jsou kompetentní učitelé, kteří zařazují práci s technologiemi jako doplněk běžné výuky ve všech třídách. Evropská komise již v předešlých letech podpořila rozvoj online kurzů, videozáznamů a plánů lekcí. Digitální učení vyžaduje fungující síť, komunitu, kterou se podařilo v rámci Evropského týdne programování vytvořit.

Evropský týden programování přináší ovoce do sféry vzdělávání napříč celou EU. V roce 2019 byly v 80 zemích realizovány dva masivní kurzy (MOOC). Kurzy byly zaměřeny na programování, informatické myšlení, vizuální programování a robotiku. Blog Evropského týdne programování je plný aktivit, které se uskutečnily na mnoha školách. Například v Chorvatsku si žáci 6. ročníku pomocí získaných znalostí z oblasti programování vytvořili krokoměr, který pak využili ve výuce tělesné výchovy.

V rámci výzvy The Code Week 4 All Challenge, díky které lze získat Certificate of Excellence, se navzájem propojují kolegové, známí, přátelé napříč všemi regiony a zeměmi. Výsledky výzvy jsou pozoruhodné.

Není pochyb o tom, že tento typ iniciativy je velmi důležitý pro dnešní společnost. Jedním z cílů na rok 2020 je realizace místních programátorských soutěží, tzv. hackathon´s, pro studenty sekundárního stupně vzdělávání v rámci vybraných zemí. Porota složená z odborníků, 36 hodin na splnění úkolu a lákavá výhra je zajisté sázkou na jistotu vysoké účasti.

Odkazy na související články: