Covid-19: Speciální výzva k podávání projektů Erasmus+

Dúm zahraniční spolupráce informuje o speciální výzvě k podávání projektů Erasmus+. Žádost je nutné podat do 29. 10. 2020 do 12 hodin bruselského času.

(celé znění textu převzato z https://www.dzs.cz/clanek/covid-19-specialni-vyzva-k-podavani-projektu-erasmus)

V reakci na pandemii koronaviru se Evropská komise rozhodla vyhlásit v letošním roce jednu výzvu navíc. Hlásit se do ní mohou instituce, které chtějí navázat v rámci klíčové akce 2 tzv. strategická partnerství se zahraničními institucemi, a to ve dvou oblastech: partnerství pro připravenost na digitální vzdělávání a partnerství pro kreativitu. Žadatelem o partnerství na připravenost na digitální vzdělávání mohou být instituce z oblasti školního vzdělávání, odborného vzdělávání a přípravy či vysokoškolského vzdělávání, partnerství pro kreativitu je otevřeno pro žadatele z oblastí mládeže, školního vzdělávání a vzdělávání dospělých.

Délka trvání projektu se může pohybovat od 6 do 24 měsíců. Žádost je nutné podat do 29. 10. 2020 do 12 hodin bruselského času, a to v případě českých žadatelů u DZS (pokud je žadatelem partnerská instituce ze zahraničí, žádá u své národní agentury).

Evropská komise chce prostřednictvím podpory tohoto typu projektů napomoci úspěšnému přechodu na online a distanční vzdělávání. Mezi další cíle této výzvy patří propojení organizací z oblastí formálního, neformálního a informálního vzdělávání spolu s těmi z tvůrčího a kulturního sektoru. Maximální výše rozpočtu jednoho projektu je 300 000 EUR.

Více informací k pravidlům programu Erasmus+ naleznete v příručce programu, k nové výzvě konkrétně na stránkách 113-120 tohoto dokumentu.

Více informací se dozvíte na výše přiloženém odkazu či na těchto stránkách: https://www.naerasmusplus.cz/cz/projekty-spoluprace-skolni-vzdelavani-ms-zs-ss/mimoradna-vyzva-2020/.