ČSKI uspořádala sérii bezplatných online seminářů pro všechny krajské pobočky Úřadu práce ČR

Autor: Česká společnost pro kybernetiku a informatiku Publikováno: 7. ledna 2021 07.01.2021

První semináře proběhly již v říjnu, další následovaly v listopadu a v prosinci, zbývající dva semináře jsou naplánovány začátkem roku 2021. Seminářů se dosud zúčastnilo téměř 300 pracovníků ze 12 krajských poboček úřadu práce, a to jak ze sekce zaměstnanosti, sekce poradenství a zprostředkování, tak ze sekce veřejných zakázek. Klíčovými tématy byly:

  1. Metodika identifikace úrovně digitálních kompetencí klientů ÚP.
  2. Posílení povědomí pracovníků ÚP o digitálních kompetencích, které jsou nezbytné pro úspěšné uplatnění na trhu práce.
  3. Systémové informace o mezinárodním programu pro digitální začleňování e-Citizen.
  4. Informace o rozšíření nabídky rekvalifikačních programů o program zaměřený na digitální kompetence pro Průmysl 4.0.

Pracovníci krajských poboček ÚP, kteří jsou v každodenním styku s uchazeči o zaměstnání, budou nyní lépe schopni zařadit tyto uchazeče do vhodných kurzů (nebo interních procesů), a to na základě kvalifikovaného odhadu úrovně jejich digitálních kompetencí. Účastníkům seminářů byly bezprostředně po ukončení každého semináře rozeslány použité podklady.

Na základě našeho požadavku na poskytnutí zpětné vazby jsme obdrželi nemalé množství pozitivních komentářů, z nichž lze dovozovat, že většina přítomných byla s obsahem i organizací semináře spokojena. Níže vybíráme několik typických reakcí:

„Seminář byl logicky uspořádaný, srozumitelný. Velmi jsme ocenily praktický přínos v námětech na expertní rozhovor zjišťující úroveň digitálních znalostí UoZ a ZoZ, představení systému ECDL kurzů a celkový náhled na úroveň digitální gramotnosti populace. Účast byla i určitou sebereflexí, zamyšlením nad vlastními rezervami a motivací k sebevzdělávání. Považovaly bychom v této souvislosti za účelné zařazení prezenčních kurzů počítačových dovedností do systému vzdělávání zaměstnanců. V souladu s konstatováním lektora jsme se shodly na tom, že téma by zasluhovalo více času a prostor pro diskusi.“

„Školení bylo velmi zajímavé, lektor mluvil srozumitelně, a i když téma bylo pro mě neznámé, prakticky jsem neměla pocit, že bych něčemu nerozuměla.“

„Chválím zajištění organizace workshopu – předem domluvená zkouška připojení. V den akce přítomnost dvou pracovníků organizace. Jeden v klidu přednáší, druhý sleduje připojení účastníků, sleduje chat, upozorňuje přednášejícího, že je potřeba znovu zaktualizovat připojení prezentace. Přednášející – moc se mi líbil projev p. Chábery. Vůbec mi nevadilo, že je přednáška online. Vše jsem si v klidu stačila zapsat a sledovat obrazovku. Také oceňuji jeho upřímný názor k věci. Co mě zaujalo – ujasnila jsem si pojmy (DK, digitální gramotnost, digitální vyloučení apod.). Zdá se to na začátek nepodstatné, ale je to vlastně k naší práci velmi důležité. Jak pracovat s našimi klienty. Informace o RK. Kde bych přidala více času – DK budoucnosti. Kde bych ubrala více času – u jednotlivých sylabů ECDL. Určitě nevynechat otázky, které lze použít u expertního rozhovoru. Ale časově bych tomu věnovala méně času.“

Komentář na oficiálních facebookových stránkách @ECDL-CZ:

„Prave jsem se tohoto skoleni zucastnila, moc dekuju lektorovi za hutny a zajimavy vyklad :). UP ma tedy jeste dlouhou cestu pred sebou v oblasti digitalnich kompetenci…“

Nechyběly ani konstruktivně kritické připomínky:

„Povinně nejpozději každý druhý snímek proložit dotazem do publika, nebo rychlým kvízem, postřehovou otázkou.“

„Přivítala bych podrobnější rozebrání způsobů pro zjišťování úrovně digitálních kompetencí a stanovení konkrétního časového úseku pro možnost odchodu od PC (pauza) – z důvodu nezmeškání části probíraného tématu.“

„Záporně hodnotím formu prezentace, tedy synchronní způsob. Ten se v zásadě změnil na jednostrannou prezentaci.“

Velice si vážíme všech pozitivních reakcí i kritických připomínek, ale jedna z nich nás opravdu mimořádně potěšila. Bývalá generální ředitelka ÚP ČR, PhDr. Kateřina Sadílková, MBA, současná ředitelka krajské pobočky ÚP v Liberci napsala:

„Dovoluji si Vám poskytnout zpětnou vazbu ze včerejšího workshopu s Českou společností pro kybernetiku a informatiku, který se konal online se zaměstnanci krajské pobočky v Liberci. Zaměstnanci napříč všemi „okresy“ byli nadšeni nejen samotným tématem, nýbrž také vysokou mírou profesionality pana lektora.“

Všechny obdržené připomínky jsme se snažili zohlednit při přípravě každého následujícího semináře. Už nyní máme informace z některých krajských poboček, že by měly zájem o opětovné uspořádání semináře pro další pracovníky.

Přednášející, manažer mezinárodního konceptu ECDL/ICDL pro ČR, Ing. Jiří Chábera, MBA, k dosavadnímu průběhu seminářů poznamenal:

„Jsem velice rád, že i přes komplikovanou dobu a značná omezení v podobě online verze seminářů si dokázali pracovníci ÚP vyhradit čas na osvětu v oblasti digitálních kompetencí. Věříme, že informace o možnostech a tématech expertních rozhovorů s uchazeči o zaměstnání, o mezinárodním programu pro digitální začleňování e-Citizen i o připravovaném rekvalifikačním rámci zaměřeném na digitální kompetence pro Průmysl 4.0 přišly, a hlavně v budoucnu přijdou pracovníkům ÚP vhod.“

Poděkování za podporu při organizaci těchto seminářů patří nejen společnosti CertiCon a.s., ale především vedoucím pracovníkům GŘ ÚP ČR.