Čtvrtá výzva k předkládání návrhů v rámci programu DIGITAL Europe byla spuštěna!

Autor: Digital Skills and Jobs Platform Publikováno: 15. května 2023 15.05.2023

Čtvrtá výzva k předkládání návrhů v rámci programu Digitální Evropa (DIGITAL) je nyní zveřejněna! Podívejte se na nové výzvy v rámci pracovního programu na období 2023–2024 na podporu pokročilých digitálních dovedností.

V novém pracovním programu na období 2023–2024, který nedávno přijala Evropská komise, bylo přiděleno 909,5 milionu EUR s cílem posílit kritické digitální kapacity EU tím, že se zaměří na klíčové oblasti, jako jsou technologie na ochranu klimatu a životního prostředí, data, umělá inteligence, cloud, kybernetická bezpečnost, pokročilé digitální dovednosti a co nejlepší využití těchto technologií a dovedností.

Zejména s cílem zaplnit značný nedostatek specialistů využívajících pokročilé digitální technologie a specialisty na ICT je nezbytné zvýšit počet žáků, kteří by měli v konečném důsledku zájem o studium STEM a ICT, se zvláštním zaměřením na dívky a ženy, které jsou v digitální oblasti nedostatečně zastoupeny. Rovněž podíl studentů, kteří si zvolí obory ICT a zejména oblast polovodičů, je příliš nízký na to, aby uspokojil poptávku požadovanou trhem práce.

Přihlášky k výzvám běží od 11. května 2023 do 26. září 2023 v 17:00 hodin bruselského času.

Nové výzvy na podporu pokročilých digitálních dovedností

Z tohoto důvodu byly zveřejněny dvě nové výzvy na podporu pokročilých digitálních dovedností, které se zaměřují na nedostatek sektorových specialistů využívajících pokročilé digitální technologie a odborníky na ICT, a zejména na obory dívek a žen a obory zaměřené na polovodiče:

Připojte se na chystaný “Informační den” k novým výzvám už 2. června 2023!

Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa po úspěchu předchozích ročníků pořádá 2. června 2023 online Informační den, na němž budou výzvy podrobně prezentovány a účastníci budou moci klást své dotazy.