CZECH CYBERTRON 2021 aneb kybernetický útok v budově školy

Autor: MŠMT Publikováno: 1. listopadu 2021 01.11.2021

Konference a kybernetické cvičení v jednom? Zdá se Vám to nemožné? Střední průmyslová škola a Střední odborná škola Dvůr Králové nad Labem dokázala, že to jde. Ve dnech 5. – 6.10. 2021 se na škole odehrálo setkání mezi žáky středních škol a zároveň konference na téma výuky kybernetické a informační bezpečnosti na středních školách. Na setkání žáků středních škol v podobě cvičení kybernetického útoku mohl každý kraj vyslat zástupce jedné školy. Cílem akce bylo nejen zlepšení úrovně výuky informační a kybernetické bezpečnosti v ČR, ale taktéž apel na instituce, v jejichž působnosti tato problematika je, aby zajistily vyšší míru tolik potřebné systémové koordinace a podpory.

Žáci se na základě praktického cvičení seznámili s tím, jak vypadá opravdový kybernetický útok. Na reálné průmyslové lince (plně funkční model výrobního procesu řízeného SCADA systémem) žáci viděli, jak se dá samotný systém napadnout a jak se dá naopak bránit. V předem připravené třídě byl umístěn výrobník na popcorn, který byl řízen systémem, jenž určoval jeho množství, chuť a jeho kompletní výrobu. Žáci museli zachytit včasnou detekci útoku a přijít na správnou strategii, která by výrobu popcornu vrátila zpět k běžnému chodu. Zároveň museli zúčastnění prokázat i komunikační dovednosti v podobě informování majitele společnosti, který vlastní výrobník popcornu. Samotné cvičení bylo bráno jako setkání nadšenců a budoucích případných absolventů středních škol. Všem byla udělena „čestná pochvala“ za skvělou práci.

Samotnou konferencí, která probíhala 6.10. souběžně s praktickým cvičením pro žáky, provázel Ing. Jiří Sedláček, autor Koncepce středoškolských junior center excelence informační bezpečnosti (JCE IB) v ČR. Autorem JCE IB je Národní klastrová organizace. Cílem aktivity je vybudovat v každém kraji jedno excelentní centrum, které bude nejen vyučovat informační bezpečnost podle NSMC osnov, ale bude také využívat špičkové technologie ve vybudovaných laboratořích. JCE centra budou znalosti a zkušenosti sdílet mezi sebou a poskytovat je, včetně technologií v laboratořích, i ostatním školám v rámci svého regionu. Mezi dalšími účastníky konference byli zástupci veřejné správy (MŠMT, NÚKIB, zástupci KÚ KHK a Ústeckého kraje), akademické sféry (ČVÚT, MUNI, Univerzita Hradec Králové), zástupci odborné pedagogické veřejnosti (zakladatelé oboru Kybernetická bezpečnost a pedagogové na SPŠ Smíchovské a také Střední školy informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno). Dále vystoupili zástupci Úřadu pro ochranu osobních údajů, společnosti AFCEA a Kybernetického operačního centra Jihomoravského kraje. Ti všichni představili v dopolední části programu své činnosti v oblasti kyberprevence. Bylo zde zmíněno spoustu podnětných aktivit. Sdílená laboratoř na škole jako cesta k rozvoji využívání pokročilých digitálních technologií žáky, vznikající kyberpohádky (AFCEA) pro MŠ a také například úskalí a začátky výuky kybernetické bezpečnosti, jakožto oboru na SŠ.

V odpolední části proběhly praktické ukázky aktivit středních a vysokých škol s ukázkami dobré praxe a jejich vzdělávacích produktů v informační a kybernetické bezpečnosti. ČVÚT byl představen hardware IT Sharkie. Dále také dostupné virtuální laboratoře a webináře v prostředí CYLAB od SŠ informatiky poštovnictví a informatiky Brno.

Setkání to bylo vskutku podnětné a přínosné, i pro samotné žáky, kteří byli zcela nadšeni aktivitou v rámci kybernetického cvičení. Škola sama svojí nabídkou oborů ukazuje, že sleduje trendy moderní doby a snaží se nabídkou oborů podpořit absolventy v následném uplatnění na pracovním trhu. Nyní jsou nabízeny obory jako například Informační technologie (Kybernetická bezpečnost) a Aplikovaná chemie (Forenzní analýza). Na škole byla zřízena sdílená laboratoř plná pokročilých digitálních technologií (pokročilé analytické přístroje k výuce chemie, 3D tiskárny a další), která je přístupná i ostatním školám v okolí. Hojně ji navštěvují i žáci blízkých základních škol.

Veškeré informace i samotný záznam konference můžete najít zde.