DESI 2021: pokrok v digitální transformaci zdůrazňuje potřebu společného úsilí v rámci celé EU

Autor: Eleonora Censorii, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 12. listopadu 2021 12.11.2021

Byl zveřejněn index digitální ekonomiky a společnosti (DESI) 2021, který představuje aktualizované ukazatele digitální výkonnosti Evropy. Letošní aktualizace má zásadní význam, neboť popisuje situaci v evropských zemích s ohledem na první rok pandemie COVID-19. Zpráva rovněž popisuje opatření EU, která mají vyvážit důsledky, konkrétně programy financování Nástroje pro oživení a odolnost. Jedno téma, dopad pandemie COVID-19 na využívání a poskytování digitálních služeb a výsledky prováděných politik, není v údajích dosud zachyceno, ale bude k dispozici pro vydání v roce 2022.

Oddíl DESI týkající se digitálních dovedností, který je součástí ukazatele lidského kapitálu, v současné době ukazuje, že 56 % jednotlivců v EU má alespoň základní digitální dovednosti a že v roce 2020 lze pozorovat mírný nárůst počtu zaměstnaných odborníků na IKT – 8,4 milionu specialistů v oblasti IKT oproti 7,8 milionu o rok dříve. Tyto údaje však s ohledem na 55 % podniků, které v roce 2020 uvedly, že mají potíže s náborem odborníků na IKT, jasně ukazují, jak je nedostatek digitálních dovedností v Evropě jednou z příčin pomalejší digitální transformace podniků v mnoha členských státech. Tato situace se odráží v údajích o zavádění pokročilých digitálních technologií evropskými malými a středními podniky: pokročilé digitální technologie využívá pouze zlomek podniků (14 % využívá data velkého objemu, 25 % umělou inteligenci a 26 % cloud).

graf znázorňující vývoj čtyř ukazatelů pro lidský kapitál

Pět ukazatelů indexu DESI počínaje letošním rokem se snižuje na 4, neboť jsou nyní strukturovány kolem čtyř základních bodů Digitálního kompasu 2030, z nichž rovněž odrážejí cíle. DESI bude ve skutečnosti nástrojem pro sledování úspěšnosti cílů digitální dekády. Jedná se o čtyři ukazatele: Lidský kapitál, konektivita, integrace digitálních technologií, digitální veřejné služby.
Cíle Digitálního kompasu jsou rovněž ústředním bodem finančních programů Nástroje pro oživení a odolnost, kde se členské státy EU zavázaly vynaložit nejméně 20 % na digitální oblast. Zpráva DESI zdůrazňuje, že většina zemí skutečně vynaložila více prostředků, než je minimální 20 %: v letošním indexu DESI je rovněž uveden souhrnný přehled digitálních investic a reforem ve 22 plánech na podporu rizik, který propojuje cíle a programy finanční podpory s cílem získat lepší přehled o úspěšnosti vnitrostátních iniciativ.

K dosažení ambiciózních cílů digitální dekády v oblasti dovedností (80 % obyvatelstva se základními digitálními dovednostmi a 20 milionů specialistů v oblasti IKT) je třeba vypracovat a zachovat silnou strategii v oblasti odborné přípravy a zvyšování kvalifikace evropské populace. Byl dán silný impuls a v nadcházejících letech lze očekávat významná zlepšení, a to i díky skutečnosti, že 17 % investic do digitálních technologií v plánech pro oživení a odolnost, které Rada dosud přijala, je věnováno konkrétně digitálním dovednostem (přibližně 20 miliard EUR z celkové částky 117 miliard EUR).

Letos byl rovněž zveřejněn srovnávací přehled žen v digitální oblasti, který zdůrazňuje velké rozdíly mezi ženami a muži v Evropě, pokud jde o odborníky v oblasti IT a STEM: pouze 19 % specialistů v oblasti IKT tvoří ženy a přibližně jedna třetina absolventů oborů STEM. 

Chcete-li se seznámit s hodnocením jednotlivých zemí v indexu DESI, můžete se seznámit s interaktivní mapou digitálních dovedností, která obsahuje klíčová data, poznatky a opatření v oblasti digitálních dovedností a pracovních míst v každém členském státě EU.

© Evropská komise

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz.