DigiKoalice chystá modernizaci svých online služeb díky spolufinancování EU

Autor: DigiKoalice Publikováno: 15. prosince 2020 15.12.2020

15. prosince 2020 – Česká národní koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa známá pod zkratkou DigiKoalice tento rok obdržela finanční prostředky z Nástroje Evropské unie pro propojení Evropy na modernizaci svých online služeb.

DigiKoalice se tak zařadí po bok několika dalších Národních koalic, které finanční podporu obdržely. Tato podpora bude doplněna o spolufinancování ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a zaštítěna Národním ústavem pro vzdělávání (nynější Národní pedagogický institut).

Cílem EU je takto podpořit všechny stávající Národní digitální koalice po celé EU.

Grantové období bude probíhat do roku 2023.

Co se chystá?

DigiKoalice chystá spuštění nových webových stránek. Tyto stránky budou přímo napojeny na chystanou centrální evropskou Platformu pro digitální dovednosti a pracovní místa. Ta se má stát evropským domovem pro digitální dovednosti (#Home4DigitalSkills).

Přímé napojení bude znamenat rychlou výměnu obsahu z Česka do Evropy a naopak. DigiKoalice tak nabídne příklady dobré praxe, nabídky kurzů nebo třeba přehled iniciativ z celé EU.

Důležitou součástí tak bude i aktualizace stávají nabídky na webu DigiKoalice, která se značně rozšíří, a to právě o nabídku kurzů, iniciativ, zdrojů pro digitální dovednosti, strategických dokumentů a dalších tematických podstránek.

Pro aktuální vývoj toho, co se v DigiKoalici děje nezapomínejte sledovat aktuality zde na webu, naše sociální sítě či rovnou rozšiřte řady našich členů!