DigiKoalice sdružuje organizace podporující rozvoj kvality učitelské profese 

Autor: Petr Naske a Josef Dašek Publikováno: 6. dubna 2022 06.04.2022

V roce 2022 DigiKoalice pořádá pravidelná setkání členských organizací a hostů s cílem propojit světy firem, neziskových organizací, státu a vzdělávacích institucí – od MŠ/ZŠ/SŠ, poskytovatele neformálního vzdělávání až po VŠ. V březnu proběhlo setkání DigiMeet ve znamení připomínky Mezinárodního dne učitelů se zaměřením na sdílení dobré praxe při profesní podpoře učitelů všech typů škol. Další setkání určené výhradně pro členské organizace a hosty proběhne 25. května se zaměřením na roli ředitelů škol s přesahem na participativní zapojení rodičů do života školy. 

Podpora učitelů a škol v digitálním vzdělávání 

V úvodní části akce vystoupili zástupci NPI ČR s komentáři k principům kvalitní podpory učitelské profese v digitálním vzdělávání. Hana Splavcová, garant koncepčních aktivit NPI ČR na poli předškolního vzdělávání, tak představila zkušenosti s podporou pedagogických pracovníků v MŠ. Zdůraznila nutnost aktivizace dětí a zásadní role dospělých ve světě dítěte při získávání zdravých návyků při práci s technikou (nejen tou digitální). O principech předškolního vzdělávání se od NPI ČR můžete dočíst v rozcestníku https://predskolnivzdelavani.rvp.cz/, metodiku rozvoje digitálních návyků dětí v MŠ najdete pod heslem TIO v cyklu pracovních listů přímo připravených do praxe MŠ. Metodika je k dispozici zdarma pod licencí Creative Commons.  

Sekci za NPI ČR na podporu učitelů rámovali svými vstupy Irena Fričová, manažerka podpory škol a učitelů při Národním plánu obnovy (linie 3.1 – online schéma k projektovému rámci zde) a Petr Naske, odborný pracovník DigiKoalice. Ten ve svém vstupu zmínil různé přístupy k portfoliu profesní podpory učitelů (DVPP, letní školy, kvalifikační studia, podpora učících se komunit učitelů, mentoring a další). Nabízíme vám ke stažení prezentaci paní Splavcové a videozáznam hlavní části meetup + breakout roomu k podpoře učitelů MŠ a ZŠ a videozáznam breakout roomu – online kavárny (z Breakout roomu 2 k podpoře učitelů SŠ bohužel záznam není, ale zde najdete podrobný zápis). 

Během akce vystoupili také zástupci MŠMT s novinkami v oblasti podpory škol v digitálním vzdělávání formou podpory z Národního plánu obnovy. Aktuálně, ke dni vydání článku ze setkání, jsou k dispozici také výzvy na podporu prevence digitální propasti a nákup digitálních učebních pomůcek pro soukromé a církevní školy

Další setkání DigiKoalice již 27. dubna 

Akce umožnila komunitě odborníků v organizacích DigiKoalice sdílet své zkušenosti a připravit se na společná vystoupení před mateřské školy, které proběhne 27. dubna. Zájemci o vystoupení se mohou registrovat a zdarma své kapacity nabídnout do 19. dubna 2022 skrze online formulář.  Hosté akce, zejména učitelé/učitelky a ředitelé MŠ se ve stejném formuláři mohou průběžně hlásit do naplnění kapacity akce.