DigiKoalice školám: Digitální zařízení do školy – proč, jak a kdo pomůže se správou?

Autor: Petr Naske, Josef Dašek Publikováno: 1. března 2022 01.03.2022

Poslední únorová středa patřila školám, příznivcům digitálního vzdělávání a dodavatelům IT služeb do škol. První online setkání ze série MeetDigi pro školy bylo zaměřeno na podporu základních škol a jejich IT správců a metodiků, kteří aktuálně společně rozhodují o účelném a efektivním využití podpory MŠMT z prostředků Národního plánu obnovy.  

V úvodu meetupu zazněly základní informace MŠMT k postupu čerpání prostředků z Národního plánu obnovy. Následný program byl rozdělen do tří sekcí: 

Akce se zúčastnilo přes 90 účastníků a ze setkání byl pořízen videozáznam, který si můžete prohlédnout v tomto playlistu, a to včetně úvodních informací MŠMT Národnímu plánu obnovy. Většina z nich jsou členy DigiKoalice, takže na našem webu najdete o těchto organizacích základní informace. Pokud jste se setkání zúčastnili, prosíme o vyplnění tohoto dotazníku zpětné vazby

Kontext setkání – revize ICT a Národní plán obnovy 

Školským prostředím na základních školách hýbe poslední rok změna rámcového vzdělávacího programu RVP ZV se zavedením klíčové digitální kompetence a nové vzdělávací oblasti informatiky. Ta rozvíjí u žáků dovednosti spojené s informatickým myšlením, poznáváním důležitosti dat, informací a modelování ve světě IT, základy práce s informačními systémy a základy pochopení fungování a principů digitálních technologií včetně tématu kybernetické bezpečnosti a prevence rizikového chování žáků. Školy veškeré informace k této změně najdou na www.revize.edu.cz.  

Dále MŠMT v únoru spustilo web www.edu.cz/digitalizujeme, kde školy najdou příklady dobré praxe, standardy a časté otázky ke strategickým otázkám udržitelné obnovy a správy prostředí pro moderní digitální vzdělávání ve škole. 

DigiKoalice školám aneb podněty pro školy (nejen) od členských organizacích DigiKoalice 

Na našem společném setkání MeetDigi zaznělo mnoho podnětů, doporučujeme vám projít si videozáznamy. Hlavní odkazy a poznání, které si účastníci akce mohli odnést a mohou být prospěšné i pro vás, kteří jste na akci nebyli, jsme sepsali stručně do odrážek:  

Na viděnou příště! 

Další setkání MeetDigi proběhne 30. března, tentokrát však pouze mezi organizacemi DigiKoalice. Akce bude určena pro diskusi organizací v DigiKoalici k efektivitě a účelnosti podpory pedagogických pracovníků (DVPP, mentoring, příprava materiálů apod.). Na toto setkání se můžete registrovat přes formulář: https://forms.office.com/r/ThgGGZUbMN

Na akci budou instruováni a seznámeni také členské organizace s hlavními principy podpory digitálního vzdělávání v MŠ. Pokud se chcete se těchto setkání účastnit, přihlaste se se svou školou či organizací zdarma mezi členy DigiKoalice. 

Další setkání MeetDigi určený pro školy pak proběhne 27. dubna. Tentokrát pro ředitele(ky), učitele(ky) a další pedagogické pracovníky v MŠ. Rezervujte si čas v 17:00, nejspíše opět online. Již nyní se mohou zájemci o tento MeetDigi předběžně hlásit do formuláře: https://forms.office.com/r/ue6cMRxNUB.