Digitální dovednosti a vzdělávání: Komise vyhlašuje dvě nové výzvy, aby si vyslechla vaše názory

Autor: Matteo Mirigliano, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 22. srpna 2022 22.08.2022

Co je třeba učinit pro podporu digitálních dovedností v rané fázi vzdělávání a odborné přípravy a ve všech fázích vzdělávání a odborné přípravy? A co je zapotřebí z hlediska investic a politických reforem? Evropská komise chce slyšet váš názor.  

Potřeba zlepšit digitální dovednosti každého zde již dlouho před krizí COVID-19. Pandemie jasně ukázala, jak zásadní je vytvořit a zavést prostředí, které nabízí inkluzivní, vysoce kvalitní a přístupné digitální vzdělávání. Z tohoto důvodu je v zájmu zlepšení přístupu k digitálnímu vzdělávání a podpory digitálních dovedností pro všechny nezbytné úsilí celé společnosti, které vyžaduje aktivní zapojení vlád, vzdělávacích institucí a institucí odborné přípravy, soukromého sektoru a široké veřejnosti.

V tomto ohledu a v souvislosti s prováděním akčního plánu digitálního vzdělávání a strukturovaného dialogu o digitálním vzdělávání a dovednostech zahájila Evropská komise dvě nové iniciativy, jejichž cílem je získat zpětnou vazbu od občanské společnosti a stanovit, co je třeba učinit pro:

Dvě výzvy k předložení faktických podkladů: čeho mají dosáhnout?

Cílem první výzvy ke sdílení reálného stavu („Digitální vzdělávání – faktory úspěchu“) je podpořit členské státy při digitální transformaci jejich systémů vzdělávání a odborné přípravy tím, že nastíní klíčové faktory umožňující účinný a inkluzivní ekosystém digitálního vzdělávání. Iniciativa se vztahuje na všechny úrovně vzdělávání a odborné přípravy a přispěje k modernizaci systému vzdělávání a odborné přípravy, posílení územní soudržnosti, sociálního začlenění a spravedlnosti a zároveň přispěje k hospodářskému růstu, tvorbě pracovních míst a konkurenceschopnosti.

Cílem druhé výzvy ke sdílení reálného stavu („Digitální dovednosti – zlepšení jejich poskytování“) je podpořit kvalitní, inkluzivní, soudržný a koordinovaný přístup k poskytování digitálních dovedností na všech úrovních vzdělávání a odborné přípravy a přispět k dosažení cílů EU v oblasti digitálních dovedností stanovených v digitální dekádě: Do roku 2030 bude v EU zaměstnáno 80 % dospělých s alespoň základními digitálními dovednostmi a 20 milionů specialistů v oblasti IKT.

Evropská komise využije shromážděné údaje prostřednictvím těchto výzev k předložení dvou návrhů doporučení Rady v oblasti digitálních dovedností a vzdělávání, které jsou plánovány na první čtvrtletí roku 2023.

Zpětná vazba je nyní otevřena a vyjádřete svůj názor! Lhůta pro zaslání zpětné vazby je 16. září 2022 (půlnoc bruselského času).

Cílem obou iniciativ je získat zpětnou vazbu zejména od tvůrců politik v členských státech (např. od ministerstev odpovědných za vzdělávání a odbornou přípravu, zaměstnanost, průmysl a digitální transformaci), od místních a regionálních orgánů, poskytovatelů digitálních technologií a zástupců vzdělávacích technologií.

© Evropská komise

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz