Digitální dovednosti jako způsob, jak zachovat pracovní místa: přehled zprávy Cedefop o “ztrátách pracovních míst a COVID-19” za rok 2021

Autor: Galina Misheva, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 27. srpna 2021 27.08.2021

Více než rok a půl poté, co vypukla první zpráva o onemocnění COVID-19, je zřejmé, že pandemie měla hluboký dopad na globální ekonomiku a společnost, narušila prakticky všechna odvětví, systémy nebo služby a způsobila změny v klíčových odvětvích, jako je zdravotní péče a vzdělávání. To mělo samozřejmě dopad na dovednosti, a zejména na digitální dovednosti, neboť školy přešly na distanční učení a výuku a lékaři stále častěji konzultovali pacienty on-line prostřednictvím telefonu. Krize COVID-19 v Evropě zastavila růst zaměstnanosti a vytlačila celá odvětví z práce a vyvolala bezprecedentní politickou reakci. Facilita EU na podporu oživení a odolnosti poskytuje členským státům EU 672,5 miliardy eur na nápravu některých dopadů pandemie a spolu s nástrojem NextGenerationEU představuje největší stimulační balíček v dějinách Evropské unie. 

Údaje o ztrátě pracovních míst v důsledku pandemie COVID-19 se liší. Důvodem je zejména skutečnost, že ztráta pracovních míst byla vyrovnána různými fiskálními opatřeními členských států EU, jako je nabídka finanční podpory pro pracovníky, kteří byli nucenou dovolenou, a nezaměstnaným, posílení odolnosti podniků prostřednictvím režimů financování, zvýšení sociálních a sociálních dávek atd. Podle některých odhadů měla krize COVID-19 dopad na až 59 milionů pracovních míst v EU (neboli 26 % celkové pracovní síly), alespoň v krátkodobém horizontu. To zahrnuje opatření, jako je nucená přestávka, trvalé propouštění a zkrácení pracovní doby. Tato situace se liší tím, jak se přesouváme mezi jednotlivými členskými státy EU, napříč odvětvími a úrovněmi dovedností. 

Měření dopadu pandemie COVID-19 na pracovní místa v celé Evropě 

Zpráva o ztrátě pracovních míst a COVID-19: jsou práce na dálku, automatizace a úkoly na pracovišti důležité? Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) nabízí přehled o budoucnosti práce a o tom, jak pandemie ovlivnila trendy a údaje o zaměstnanosti a dovednostech v celé Evropské unii. Za účelem odhadu dopadu onemocnění COVID-19 na ztrátu zaměstnanosti se zpráva zabývá dvěma faktory, které zahrnují různé úlohy a povolání v EU – potenciál práce na dálku a riziko automatizace.

Ze zprávy, která vychází z údajů ze scénáře dopadu a kterou vypracovalo středisko Cedefop pro letní vydání prognózy dovedností, vyplývají dvě hlavní zjištění. Za prvé, povolání a země, kde mají lidé méně příležitostí pracovat na dálku, jsou rovněž považovány za náchylnější k automatizaci, což vede k vyšší očekávané ztrátě pracovních míst. Zadruhé, při pohledu na úkoly, které lidé vykonávají na pracovišti, se zdá, že tato ztráta klesá v zemích, kde jsou dovednosti v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT) důležité pro větší část pracovních míst. 

Digitální dovednosti a zaměstnanost: přehled nejnovějších trendů

To platí zejména pro zranitelnější skupiny pracovní síly, včetně těch s nízkou kvalifikací, jakož i těch, kteří nemají digitální dovednosti – u nichž je větší pravděpodobnost, že přijdou o práci, vidí v blízkosti svého malého podniku nebo budou čelit zkrácení pracovní doby. Nedávný výzkum Společného výzkumného střediska Evropské komise (JRC) rovněž ukazuje, že dopad krize COVID-19 se s větší pravděpodobností soustředí na nejzranitelnější skupiny pracující populace, jako jsou migranti, pracovníci s nízkou kvalifikací, pracovníci s nízkými mzdami a mladí pracovníci. Jedním z příkladů jsou povolání vyžadující manuální práci, u nichž je vysoká příjmová nejistota a mzdy jsou obecně nižší. Jak ukazuje obrázek níže, 30 % ztracených pracovních míst v roce 2020 tvořila pracovní místa, což vedlo k nízkým ročním výdělkům.

Rozdělení ztráty pracovních míst v EU-27 na základě příjmů
Práce z domova: širší obrázek

Práce na dálku je klíčovým prvkem zprávy, která zdůrazňuje důležitou úlohu práce na dálku při ochraně pracovních míst a přispívá k hospodářskému růstu. Na základě meziodvětvového modelu zpráva odhaduje, že pouze šest týdnů pravidel pro omezení fyzického kontaktu by mohlo snížit národní HDP s výraznými rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. Například dopad v Dánsku, kde má vyšší podíl pracovní síly možnost vykonávat činnosti na dálku, se odhaduje na 4,3 %. To je více než dvojnásobné ve srovnání s odhadem pro Bulharsko, které činí 9,2 %. Práce z domova však není jediným prvkem, který zde hraje: zásadní význam mají rovněž dovednosti. Podle stručných informací Společného výzkumného střediska činil v roce 2019 podíl pracovníků v nemanuálních povoláních s nízkými nebo malými digitálními dovednostmi v Bulharsku 40 %, což je dvojnásobek průměru EU ve výši 20 %, což by rovněž mohlo poskytnout odpovědi na výše uvedené údaje. 

Riziko automatizace a COVID-19

Podobně bylo zjištěno, že automatizace představuje větší hrozbu pro zaměstnanost v povoláních, která mají vysokou četnost routinizace a vyžadují nízké digitální dovednosti. Můžeme očekávat, že profese budou více náchylné k automatizaci v důsledku pandemie COVID-19 a jejích následků. Vzhledem k tomu, že se očekává, že pandemie ovlivní budoucí investiční rozhodnutí, je pravděpodobné, že podniky v celé EU (do určité míry) urychlí přijetí automatizace. Příkladem je on-line maloobchod, kdy se některé firmy mohou rozhodnout, že budou plně on-line působit a dělat pracovníky ve fyzických prodejnách nadbytečnost.  

Směrem k odolnější a kvalifikovanější pracovní síle

Vzhledem k tomu, že pandemie COVID-19 výrazně urychlila současné trendy polarizace a automatizace pracovních míst, je naprosto nezbytné připravit evropskou pracovní sílu na budoucí výzvy. Poznatky ze zprávy střediska Cedefop a prognózy v oblasti dovedností ukazují, že dovednosti v oblasti IKT mohou pomoci zaměstnancům tlumit otřes způsobený pandemií COVID-19 a jsou spojeny s hospodářským a podnikatelským růstem. Očekává se, že pracovní místa, která jsou na těchto dovednostech vysoce závislá, utrpí méně pracovních míst a rychleji se zotaví po skončení pandemie. Mezi iniciativy EU, které již byly na podporu tohoto cíle zahájeny, patří: Evropský pakt pro dovednosti a EASE, zatímco finanční podpora a financování lze získat prostřednictvím Evropského sociálního fondu a dalších programů v rámci EU na podporu oživení a odolnosti. V neposlední řadě ambice sdělení Evropské komise o digitální dekádě – zajistit, aby 80 % občanů EU mělo alespoň základní digitální dovednosti a do roku 2030 oslovit 20 milionů specialistů v oblasti IKT, předložily plán a cíle k překlenutí rozdílů mezi jednotlivými členskými státy a k budování odolnější Evropy. 

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz.