O zdroji

Zavádění technologie 5G v Evropě je tématem, které nabývá stále větší pozornosti a často vyvolává otázky a obavy. Díky stále většímu počtu zařízení připojených k internetu věcí má síť 5G připravit cestu kupředu pro vznikající technologie a poskytnout nezbytnou technickou infrastrukturu na podporu rostoucího toku dat. Tento zdroj Evropského vědeckého mediálního centra (ESMH) sdružuje rozsáhlý katalog informací na toto téma a řeší jej novým interdisciplinárním a současně interaktivním způsobem. Obrovský obsah mapy – odpovídající publikaci více než 80 stran – je prezentován vizuálním a nelineárním způsobem, který uživatelům umožňuje seznámit se s jakýmkoli druhem informací svým vlastním tempem při prohlížení. 

Mapa nabízí inovativní a zábavný způsob, jak prozkoumat složitost problematiky technologie 5G, a jejím cílem je prozkoumat tyto vznikající technologie z různých úhlů pohledu: od samotné technologie a politiky, která ji obklopuje, až po podnikání, zdravotní problémy, kybernetickou bezpečnost a dopady na společnost. Záměrem je představit všechny tyto aspekty a vazby mezi nimi co nejobjektivněji a zároveň zohlednit širší kontext. 

Na první pohled mají účastníci vzdělávání přístup k přehledu mapy a jejích oblastí zájmu – jako je samotná technologie, dopad na společnost, regulace, hospodářské otázky a zdravotní otázky. Z toho se čtenáři mohou zvětšit a nalézt podrobné informace o zvoleném tématu prostřednictvím více než 80 různých vysvětlujících „bublin“, které transparentně a fakticky podtrhují vědecká zjištění. Odborníci z Evropského vědeckého mediálního centra a výzkumné služby Evropského parlamentu (EPRS) spolupracovali na realizaci mapy a zajistili, že informace, které poskytuje, jsou důvěryhodné. Mapa byla vypracována ve spolupráci s Kontextlabem, průkopníkem inovativních přístupů k mapám obsahu digitálních znalostí. 

Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz

Metodologie

Metodika, z níž mapa vychází, je založena na společných teoretických rámcích digitálních znalostí, rozsáhlém přezkumu literatury různých zdrojů z celé Evropy a posouzení určujících okamžiků evropské historie 5G a jejich důsledků na vnitrostátní a evropské úrovni.