O zdroji

AI Watch je iniciativa Evropské komise, kterou společně vyvinulo Společné výzkumné středisko (JRC) a GŘ CNECT. Tato iniciativa následovala po zahájení Evropské strategie pro umělou inteligenci Evropskou komisí v roce 2018. Má sloužit jako „Znalostní služba Komise pro sledování vývoje, zavádění a dopadu umělé inteligence pro Evropu“. 

AI Watch sleduje průmyslové, technologické a výzkumné kapacity, politické a legislativní úsilí v členských státech, přijetí umělé inteligence a technické průlomy a jejich vliv na hospodářství, společnost a veřejné služby. Poskytuje řadu analýz, které jsou nezbytné pro sledování a usnadnění provádění evropské strategie pro umělou inteligenci.

Témata organizace AI Watch

Za účelem řešení výzev, které umělá inteligence přináší v souvislosti s hlavními budoucími socioekonomickými změnami, poskytuje organizace AI Watch rozsáhlou analýzu a přesné údaje ve spolupráci s hlavními partnery z podnikatelské sféry, akademické obce, vlád a mezivládních organizací. V důsledku toho bylo určeno pět významných průřezových oblastí, které je třeba sledovat:

  1. Možnosti umělé inteligence: Pochopení úlohy dat a infrastruktury při napájení systémů UI.
  2. Krajinaumělé inteligence: Přehled a analýza globálního a evropského prostředí umělé inteligence.
  3. NormyUI: Analýza evropského a mezinárodního prostředí normalizace umělé inteligence.
  4. Vývoj technologie umělé inteligence: Analýza vývoje technologií umělé inteligence, metodik, průlomových objevů a referenčních hodnot.
  5. Důvěryhodná umělá inteligence: Analýza dopadu umělé inteligence na lidi a společnost.

Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz

Metodologie

Znalostní služba pro sledování vývoje, zavádění a dopadu umělé inteligence pro Evropu