O zdroji

„An Executive’s Guide to AI“ je příručka pro podnikatele se zájmem o umělou inteligenci vypracovaná McKinseyem a Co.

Zdroj představuje interaktivní mapu, která poskytuje informace o různých oblastech souvisejících s umělou inteligencí – od historie a vývoje technologie až po její aplikace v dnešním reálném světě. Samotná mapa může být dobrým zdrojem pro objevování obchodního potenciálu umělé inteligence, toho, jak je využívána v průmyslu a jak maximalizovat její přínosy na organizační úrovni. 

Od umělé inteligence se mapa přesouvá na strojové učení, kde sleduje, jak tento pojem vznikl, jak byla technologie vyvinuta – a kde stojí v čele. Účastníci vzdělávání mají rovněž k dispozici řadu obchodních případů v odvětvích, jako je zdravotnictví, elektronický obchod, výroba a další, aby mohli lépe porozumět aplikacím a využití strojového učení napříč odvětvími. 

Metodologie

Interaktivní nástroj s informacemi o umělé inteligenci zaměřenými na podniky, který se zaměřuje na odborníky v různých průmyslových odvětvích. Mezi relevantní odkazy patří nabídky odborné přípravy, studijní materiály a případy obchodního využití ve formě příručky.