O zdroji

Od roku 2014 se vydává časopis Cedefop na podporu učení v oblasti práce a nových trendů v oblasti dovedností a prohlubování dovedností. Cílem časopisu je podporovat odborné vzdělávání a přípravu v rámci evropských iniciativ Komise, členských států a sociálních partnerů prostřednictvím pracovního programu střediska Cedefop.

Cílem souboru dovedností a zápasů je oslovit širokou škálu lidí, včetně tvůrců politik ve veřejném a soukromém sektoru, jakož i zaměstnavatelů, zástupců zaměstnanců, učitelů, studentů a rodičů. Je opatřena výhradně rozhovory, pozvanými zprávami, funkcemi, zprávami z členských států a informacemi o nových publikacích.

Podívejte se na téma „Nový pohled“ z května 2022, které se zaměřuje na Evropský rok mládeže, s evropskou komisařkou pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež Marijou Gabrielovou. V této poslední otázce se rovněž jedná o: článek o pomoci ukrajinským uprchlíkům nalézt zaměstnání v EU a o průkopnické práci střediska Cedefop v této oblasti; článek zástupkyně ředitele střediska Cedefop Mary Brugia o nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi v EU a pandemii a mnoha dalších!

Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz

Metodologie

Časopis