O zdroji

Od roku 2014 se vydává časopis Cedefop na podporu učení v oblasti práce a nových trendů v oblasti dovedností a prohlubování dovedností. Cílem časopisu je podporovat odborné vzdělávání a přípravu v rámci evropských iniciativ Komise, členských států a sociálních partnerů prostřednictvím pracovního programu střediska Cedefop.

Cílem časopisu je oslovit širokou škálu lidí, včetně tvůrců politik ve veřejném a soukromém sektoru, jakož i zaměstnavatelů, zástupců zaměstnanců, učitelů, studentů a rodičů. Je plný exkluzivních rozhovorů, zpráv od hostů, článků, novinek z členských států a informací o nových publikacích.

Podívejte se na téma „Nový pohled“ z května 2022, které se zaměřuje na Evropský rok mládeže, s evropskou komisařkou pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež Marijou Gabrielovou. V této poslední otázce se rovněž jedná o: článek o pomoci ukrajinským uprchlíkům nalézt zaměstnání v EU a o průkopnické práci střediska Cedefop v této oblasti; článek zástupkyně ředitele střediska Cedefop Mary Brugia o nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi v EU a pandemii a mnoha dalších!

Metodologie

Časopis