O zdroji

Evropská charta digitální rozmanitosti žen (DiversIT Charter) je jednou z hlavních iniciativ zahájených Radou evropských profesních informatických společností (CEPIS), jejímž cílem je snížit rozdíly mezi ženami a muži v rolích v oblasti informačních technologií a technologií. Charta je plán vytvořený ve třech etapách, jehož cílem je zvýšit aktivitu a viditelnost organizace nebo sdružení na téma Ženy v technologii.

Iniciativa poskytuje certifikaci, která prochází třemi úrovněmi dosaženého vzdělání: Bronzu, stříbro a zlato. Sdružení IT, společnost, vzdělávací zařízení nebo jiná organizace se vyzývají, aby se přihlásily a podepsaly chartu a prováděly její etapy. Žádáme uchazeče, aby představili své iniciativy a politiky zaměřené na zvýšení genderové rozmanitosti v IT rolích. Cílem těchto tří úrovní činnosti je postupně zvyšovat informovanost, podporu a viditelnost žen v oblasti informačních technologií a zároveň nabídnout rámec nápadů pro zapojení.

Přistoupením k této iniciativě získají žadatelé veřejné uznání svého závazku zvýšit genderovou diverzitu v profesích v oblasti informačních a komunikačních technologií, jakož i průběžné poradenství a konkrétní doporučení ohledně toho, jak budovat podporu pro ženy pracující v technologických rolích.

Jednou z hlavních výhod této iniciativy je také to, že jde ruku v ruce s vytvářením společenství osvědčených postupů, v němž by si každé sdružení mohlo vyměňovat zkušenosti, osvědčené postupy a řešení problémů, s nimiž se charta potýká. Společnosti a sdružení tak mohou získat přístup k databázi osvědčených postupů, kde mohou získat další inspiraci k úsilí o lepší rovnost žen a mužů ve svých technických týmech.

Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz

Metodologie

Třífázový plán, který prochází třemi úrovněmi dosažení: Bronzu, stříbro a zlato. Každá úroveň se zaměřuje na přilákání a udržení a žádá žadatele, aby představili své iniciativy a politiky zaměřené na zvýšení genderové rozmanitosti v profesích IKT.