O zdroji

Cesta k zaměstnání poskytuje digitální nástroj založený na rámci DigComp Evropské komise. Nástroj je k dispozici ve čtyřech evropských jazycích – angličtině, španělštině, lotyštině a řečtině – a nabízí uživatelům snadný způsob, jak vyhodnotit své digitální znalosti.

Nástroj pro sebehodnocení je zdarma a je k dispozici všem, kteří mají zájem dozvědět se více o digitálních kompetencích a pochopit jejich základní prvky a oblasti znalostí.

Nástroj se zaměřuje na všechny občany, ale zejména na mladší lidi, kteří se v současné době neúčastní formálního vzdělávání, s cílem poskytnout těmto skupinám lepší porozumění jejich digitálním kompetencím, možnosti zvyšování kvalifikace a relevantní informace pro zaměstnání.

Metodologie

Sladěno s rámcem digitálních kompetencí Evropské komise, DigComp.