O zdroji

Tým CO:RE na síti European Schoolnet vypracoval soubor nástrojů pro vzdělávání, který má pomoci aktualizovat klíčová témata a současné diskuse o digitálním životě dětí a on-line technologiích.

Soubor nástrojů je založen na zjištěních z vnitrostátních konzultací a společných seminářů s pedagogy a mladými lidmi a zaměřuje se na tři hlavní cílové skupiny: učitelé, odborníci z praxe a tvůrci politik.

Jak soubor nástrojů pro vzdělávání funguje?

Cílem souboru nástrojů je shromáždit aktualizované, fakticky podložené a praktické zdroje pro zúčastněné strany v oblasti vzdělávání a zároveň pomoci pedagogům lépe pochopit, využívat a nalézt dobrý výzkum o zapojení dětí do digitálních technologií. Je rozdělen do tří sekcí:

  • Seznámení se s výzkumem o dětech a digitálních technologiích v oblasti on-line rizik pro děti, digitální dovednosti mladých lidí; kyberšikana; digitální technologie a dobré životní podmínky dospívajících; údaje o dětech a soukromí v digitálním věku; a digitální technologie a dobré životní podmínky dospívajících
  • Využívání výzkumu ve vzdělávání, který poskytuje pedagogům a odborníkům z praxe praktické nápady, aby jejich práce měla větší dopad prostřednictvím výzkumu (např. informační kampaně, podávání žádostí o financování atd.).
  • Aktualizace informací a tipů, jak najít nejnovější, kvalitní výzkum a výběr kvalitních zdrojů pro učitele, odborníky z praxe a tvůrce politik.

Metodologie

Zdroj souboru vzdělávacích nástrojů