O zdroji

Databáze vysokoškolského vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti (CYBERHEAD) je databáze crowdsourcingu, která představuje příležitosti v oblasti kybernetické bezpečnosti ve vysokoškolském vzdělávání z akademických institucí EU a Evropského sdružení volného obchodu (ESVO).

CYBERHEAD je největší ověřená databáze vysokoškolského vzdělávání v Evropě, kterou lze nalézt na internetových stránkách agentury ENISA, Agentury Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost. Od svého spuštění se tato databáze stala referenčním a vhodným zdrojem pro občany, kteří se zajímají o další informace o kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti sítí a prohlubování dovedností.

Cílem databáze vysokoškolského vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti je podpořit schopnost občanů činit informovaná rozhodnutí a pomoci jim při hodnocení různých možností odborné přípravy, které jsou k dispozici pro výběr nejvhodnějšího programu. CYBERHEAD rovněž zviditelňuje akademické instituce a pomáhá univerzitám propagovat a zlepšovat učební osnovy a přilákat nové talenty. 

Databáze, která nabízí více než 130 příležitostí ve více než 20 evropských zemích, je možné vyhledávat pomocí filtrů, což uživatelům umožňuje upřesnit upřednostňovanou akademickou úroveň, způsob realizace a zemi umístění vzdělávacího programu. 

Metodologie

Úložiště vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti na úrovni BSc, MSc, PhD.