O zdroji

Evropský rámec kompetencí v oblasti elektronických technologií (e-CF) nabízí společný jazyk pro odborníky v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT), náborové pracovníky a obchodní subjekty. Umožňuje zaměstnavatelům sladit dovednosti a kompetence v oblasti IKT s náborovými potřebami a přesně posoudit potřeby odborné přípravy a prohlubování dovedností.

Zdroje, které jsou strukturovány do tří krátkých videozáznamů, procházejí uživateli klíčové prvky evropského rámce pro elektronické kompetence, hlavní způsoby, jakými jej podniky využívají k usnadnění náboru, a přínosy provádění rámce v malých a středních podnicích a podnicích. 

Cílem tohoto zdroje řešit již zjištěnou mezeru v evropském vzdělávacím prostředí: schopnost malých a středních podniků získat přístup k vyškoleným odborníkům v oblasti informačních a komunikačních technologií a oslovit je s cílem využít výhod procesů digitální transformace. Kromě toho mohou malé a střední podniky získat praktické poradenství v krátké a flexibilní podobě, aby své stávající pracovní síly lépe připravily na výzvy, které přináší digitalizace a vznikající technologie, a vybavit pracovníky dovednostmi, které obstojí i v budoucnu.

Metodologie

Na základě evropského rámce elektronických kompetencí.